Marker CS

Školení Marker CS je dlouhodobou vzdělávací aktivitou pro pracovníky s mládeží, kteří připravují projekty, školení, semináře, či pravidelné aktivity, a chtějí zlepšit kvalitu těchto aktivit. Skládá se ze tří pobytových fází a praxe mezi nimi. Školení podporuje účastníky v tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity zaměřené na rozvoj, výchovu a/nebo vzdělávání mladých lidí (cca 13 - 30 let) v rámci jejich organizace s ohledem na její dlouhodobé fungování. Další vydání projektu se připravuje na období podzim 2016 - jaro 2017.


EVS in Our Hands, EVS Gathering

Věříme, že role koordinátorů je zásadní pro pozitivní posun organizací zapojených do projektů Evropské dobrovolné služby (EDS) a stejně tak pro osobnostní a profesní rozvoj dobrovolníků EDS. Proto jsme přišli s projekty „EVS in Our Hands“ a "EVS Gathering", školeními, která nabízela více či méně zkušeným koordinátorům EDS prostor dále rozvíjet jejich potenciál a kompetence. Rozvíjet se profesně i osobnostně, nechat se inspirovat netradičními metodami práce, propojením s místní přírodou, komunitou a především vzájemným sdílením zkušeností z práce s EDS - to všechno tato školení obsahovala. Do projektu EVS Gathering jsme zapojili i organizace ze zemí východní Evropy mimo EU.

Více o projektu EVS Gathering:

Více o projektu EVS in Your Hands: 

Mládež kraji

Od roku 2013 pravidelně realizujeme školení pro aktivní mladé lídry, kteří mají nápady na vlastní projekt ve své komunitě. Víkendové semináře jsou cílené na to, aby byli mladí lidé schopní zažádat o grant a svoje projekty kvalitně připravit a úspěšně zrealizovat. Školení jsou  organizována pro krajské Rady dětí a mládeže v rámci projektů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výroční zprávy ANEV: