AKTIVITY‎ > ‎

EVS in Our Hands

Věříme, že role koordinátorů je zásadní pro pozitivní posun organizací zapojených do projektů Evropské dobrovolné služby (EDS) a stejně tak pro osobnostní a profesní rozvoj dobrovolníků EDS. Proto jsme přišli s projektem „EVS in Our Hands“, školením, které nabízelo více či méně zkušeným koordinátorům EDS prostor dále rozvíjet jejich potenciál a kompetence. Rozvíjet se profesně i osobnostně, nechat se inspirovat netradičními metodami práce, propojením s místní přírodou, komunitou a především vzájemným sdílením zkušeností z práce s EDS. Plánujeme pokračování - sledujte nás :)

Více o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=yP7Z-74rCL4 

Termín a místo školení: 
28.9. – 3. 10. 2015 Toulcův dvůr - Praha (ČR)

Partneři:
Akzente Salzburg (Rakousko)
Alter Nativa (Slovensko)
CS Muovimente (Itálie)
CVČ Junior (Slovensko)
Sempre a frente (Polsko)
Steinbeis Innovation GmbH (Německo)

Financování: 
KA1 Erasmus + : Mládež v akci

Výstupy projektu:
Jedním z hlavních výstupů školení je metodický on-line nástroj pro koordinátory EDS. Bude se jednat o kombinaci faktů, přístupů a doporučení pro práci koordinátora EDS napříč nejrůznějšími tématy od dobrovolnictví, motivace přes vzdělávací aspekt projektů, až po zpětnou vazbu a hodnocení realizovaných aktivit v EDS.

Zveřejnění tohoto dokumentu očekáváme v první polovině roku 2016.