AKTIVITY‎ > ‎

Marker CS

Školení Marker CS je dlouhodobou vzdělávací aktivitou pro pracovníky s mládeží, kteří připravují projekty, školení, semináře, či pravidelné aktivity, a chtějí zlepšit kvalitu těchto aktivit. Skládá se ze tří pobytových fází a praxe mezi nimi. Školení podporuje účastníky v tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity zaměřené na rozvoj, výchovu a/nebo vzdělávání mladých lidí (cca 13 - 30 let) v rámci jejich organizace s ohledem na její dlouhodobé fungování. 1. ročník se konal od podzimu 2014/2015; druhé vydání projektu právě běží od listopadu 2016 do června 2017.

Více o projektu: markercs.cz

Témata školení:

  • Vzdělávací aktivita, její stavba a proces učení

  • Projektová logika

  • Hodnocení vzdělávací aktivity

  • Metody a techniky neformálního vzdělávání

  • Individuální a skupinová zpětná vazba

  • Skupinová dynamika a práce se skupinou

  • Facilitace a vedení skupiny

  • Prezentační dovednosti

  • Propagace


2. ročník - 2016/17
Pro tento ročník se nám již povedlo získat kurzu akreditaci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Aktuální dění sledujte přímo na webu projektu v sekci "Aktuality". Kromě informací o projektu se můžete inspirovat videi, které tým i účastníci točí v rámci výzvy "Youtuberi 2.0". Sledovat můžete novinky i na stránce na facebooku

Termíny a místa školení:
1. fáze 1. - 6.11.2016 Razová (ČR)
2. fáze 14. - 19.2.2017 Modra (SR)

1. ročník - 2014/15

T
ermíny a místa školení: 

1.fáze 13. - 17.11.2014 Velké Pavlovice (ČR) 
2.fáze 3. - 8.února 2015 Pezinok (Slovensko) 
síťovací setkání 6. - 8.února 2015 Pezinok, (Slovensko) 
3.fáze školení 7. - 10.května 2015, Morávka (ČR)

Partneři: 
Saplinq (Slovensko) 

Financování: 

KA1 Erasmus + : Mládež v akci 


Výstupy projektu: 
Přeložený Manuál z Youth Fora a hodnocení dopadu školení spolu se závěrečnou zprávou. Všechny výstupy naleznete na webu projektu.


 
Comments