« Nabízíme

Úvod do týmového koučování v pedagogické praxi

Týmový koučink pomáhá týmům dosahovat jejich cílů a zároveň vytváří udržitelné prostředí, které podporuje vnitřní motivaci zúčastněných, jejich participaci na procesu a spolupráci. Proces týmového koučování pomáhá týmům sjednotit se na společném záměru, vytvořit inspirativní vizi, vytvořit zdravé týmové vztahy s jasně definovanými rolemi, nést odpovědnost za chování i výsledky a přijímat konstruktivní rozhodnutí v souladu s cíli týmu.

Všechny tyto principy jsou využitelné i při práci s dětmi a mladými lidmi, zvláště když chtějí pedagogové/žky ve školách i pedagogové/žky volného času podpořit rozvoj klíčových kompetencí svých svěřenců a svěřenkyň a podporovat rozvoj jejich učební autonomie.

Vzdělávací cíle:

  • Seznámit se s týmovým koučinkem, jeho principy a možnostmi v práci s se skupinou pro pedagogickou praxi
  • Porozumět koučovacímu základním krokům týmového procesu koučováním(využití GROW modelu nebo koučovací šipky Erikson School modelu) v práci s týmem)
  • Vymezit koučink oproti dalším přístupům skupinové práce
  • Vyzkoušet si konkrétní aktivity týmového koučování na vlastní kůži
  • Reflektovat využitelnost metod týmového koučování ve své praxi

Rozsah: 8h

Školí:

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.