ESC Gathering

ESC Gathering

ESC Gathering – Developing quality and strong partnerships in the European Solidarity Corps volunteering projects

Mezinárodní školící kurz pro koordnátory dobrovolnicých projektů Evropského sboru solidarity ze zemí EU a Partnerských zemí (regiony: Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed), s prvky studijní návštěvy a podporou síťování a budování dlouhodobého partnerství mezi zastoupenými organizacemi. Toto školení volně navazuje na úspěšná předešlá mezinárodní školení „EVS in Our Hands“ (Praha, 2015), „EVS Gathering“ (Morávka, 2016) a „ESCalator“ (Velké Pavlovice, 2019). Reaguje jednak na dlouhodobé mapování potřeb koordinátorů mezinárodních dobrovolnických projektů (v minulosti EVS, nyní ESC), z provedeného výzkumu a předešlých školení, jednak na aktuální potřeby těchto koordinátorů v různých zemích EU a mimo EU, často vycházejících z transformace Evropské dobrovolné služby na nový program Evropský sbor solidarity.

Cíl školení:

Přispět ke zvýšení kvality práce s dobrovolníky Evropského sboru solidarity v akreditovaných organizacích, skrze osobní a profesní rozvoj koordinátorů projektů Sboru v zemích EU i v Partnerských zemích (regiony: Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed), skrze navazování dlouhodobých partnerství mezi zastoupenými organizacemi, sdílení osvědčených postupů a výměnu zkušeností. Zároveň chceme podnítit v koordinátorech motivaci a chuť tuto práci dělat s přesvědčením, přinášet do projektů nové inovativní prvky, inspiraci a na základě získaných znalostí a rozšíření kompetencí projekty Sboru zkvalitňovat.

Účastníci budou mít příležitost setkat se, učit se, sdílet a inspirovat se navzájem ve všech aspektech dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity. Současně budou mít jedinečnou příležitost budovat, rozvíjet a rozšiřovat svá partnerství se zástupci z 21 zemí EU a partnerských regionů.

Dílčí cíle školení:

  • rozvoj kompetencí a motivace koordinátorů Sboru;
  • prohloubení znalostí a dovedností v tématech potřebných pro vedení projektů ESC (koordinace, komunikace, dávání a přijímání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty Sboru, s cílem podpořit jak aspekt „služby“, tak „vzdělávací proces“ v dobrovolnických projektech), včetně interkulturní dimenze;
  • zvýšení porozumění programu Evropský sbor solidarity, jeho cílům a prioritám;
  • nastavení dlouhodobé strategie pro implementaci dobrovolnických projektů ESC v organizaci a zajištění dopadu projektů;
  • sdílení příkladů dobré praxe, tipů a zkušeností koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů Sboru ze zemí EU a Partnerských zemích;
  • podpora síťování mezi účastníky, zastoupenými organizacemi a prohloubení jejich dlouhodobé spolupráce (země EU a regiony Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed).

Termín a místo školení:

24.–29. 4. 2024

Místo konání:

Loutí Ecocentre, ČR

Zapojené země:

Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Egypt, Francie, Gruzie, Itálie, Kosovo, Německo, Severní Makedonie, Polsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Tunis, Turecko, Ukrajina

Cílová skupina:

koordinátoři dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity z akreditovaných podpůrných a hostitelských organizací.

Financování: 
KA1 Erasmus +: Youth

Máte-li zájem se školení zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku (on-line).
Pozvánka
Přihláška

Uzávěrka vyplnění přihlášek: 18. 12. 2023

Tým:

Helena Kosková, Magda Wagenknechtová Svobodová, Jan Látal, Petre Mrkev, Dan Janauer
Více informací o členech týmu školení: evsgalaxy.net/team

Výstup z předešlých projektů:

On-line metodický materiál – brožura „EVS Galaxy“ a „ESC Galaxy

 

Informace k předešlým projektům:

Projekt „EVS in Our Hands” (2015): https://anev.cz/portfolio/2016-calendar/
Video s účastníky předešlého projektu „EVS in Our Hand“

Projekt „EVS Gathering“ (2016): https://anev.cz/portfolio/evs-gathering/

Projekt „ESCalator“ (2019): https://www.anev.cz/projekty/escalator-new-levels-of-european-volunteering/