ESC Gathering

Kategorie: ESC Gathering

Rozvoj kvalitních a silných partnerství v dobrovolnických projektech Evropského sboru solidarity

ESC Gathering je mezinárodní školící kurz pro koordinátory dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity ze zemí EU a Partnerských zemí (regiony Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed) s prvky studijní návštěvy, podporou síťování a budování dlouhodobého partnerství mezi zastoupenými organizacemi. Volně navazuje na úspěšná mezinárodní školení „EVS in Our Hands“ (Praha, 2015), „EVS Gathering“ (Morávka, 2016) a „ESCalator“ (Velké Pavlovice, 2019). Na základě provedeného výzkumu a poznatků z dosavadních školení reaguje na dlouhodobé mapování potřeb koordinátorů mezinárodních dobrovolnických projektů (v minulosti EVS, nyní ESC) a jejich potřeby v různých zemích EU a mimo EU, které často vycházejí z transformace Evropské dobrovolné služby na nový program Evropský sbor solidarity.

pozvánka

Hlavní cíle školení

  • Přispět ke zvýšení kvality práce s dobrovolníky Evropského sboru solidarity v akreditovaných organizacích, skrze osobní a profesní rozvoj koordinátorů projektů Sboru v zemích EU i v Partnerských zemích (regiony Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed), skrze navazování dlouhodobých partnerství mezi zastoupenými organizacemi, sdílení osvědčených postupů a výměnu zkušeností.
  • Podnítit motivaci a chuť koordinátorů práci dělat s přesvědčením, přinášet do projektů nové inovativní prvky, inspiraci a na základě získaných znalostí a rozšíření kompetencí projekty Sboru zkvalitňovat.
  • Příležitost setkat se, učit se, sdílet a inspirovat se navzájem ve všech aspektech dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity. Současně budou mít jedinečnou příležitost budovat, rozvíjet a rozšiřovat svá partnerství se zástupci z 21 zemí EU a partnerských regionů.

Dílčí cíle školení

  • Rozvoj kompetencí a motivace koordinátorů Sboru;
  • Prohloubení znalostí a dovedností v tématech potřebných pro vedení projektů ESC (koordinace, komunikace, dávání a přijímání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty Sboru, s cílem podpořit jak aspekt „služby“, tak „vzdělávací proces“ v dobrovolnických projektech), včetně interkulturní dimenze;
  • Zvýšení porozumění programu Evropský sbor solidarity, jeho cílům a prioritám;
  • Nastavení dlouhodobé strategie pro implementaci dobrovolnických projektů ESC v organizaci a zajištění dopadu projektů;
  • Sdílení příkladů dobré praxe, tipů a zkušeností koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů Sboru ze zemí EU a Partnerských zemích;
  • Podpora síťování mezi účastníky, zastoupenými organizacemi a prohloubení jejich dlouhodobé spolupráce (země EU a regiony Western Balkan/SEE, Eastern Partnership countries a EuroMed).

Přihláška

Termín školení

24. – 29. 4. 2024

Místo konání

Loutí Ecocentre, Loutí 4, 252 08 Rabyně, Česká republika

Zapojené země

Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Egypt, Francie, Gruzie, Itálie, Kosovo, Německo, Severní Makedonie, Polsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Tunis, Turecko, Ukrajina

Cílová skupina

Koordinátoři dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity z akreditovaných podpůrných a hostitelských organizací.

Účastnický poplatek

40 Euro je minimální výše poplatku. Na zvážení každé*ho účastníka*ice je, zda zaplatí více.

Uzávěrka přihlášek

18. 12. 2023

Přihláška

Tým

Helena Kosková, Magda Wagenknechtová Svobodová, Jan Látal, Petre Mrkev a Dan Janauer. Více informací o členech týmu zde.

Informace k předešlým projektům

Výstup z předešlých projektů

On-line metodický materiál – brožura EVS Galaxy a ESC Galaxy

Financování 

KA1 Erasmus +: Youth