Jana Jarošová

Jana Jarošová

Jsem přímá. Nedělám věci ze zvyku nebo napůl, dělám je jinak a nejraději s nadšením. Co řeknu, platí. V chaosu se neztratím. Umím říkat jasné a přesvědčivé ANO. Nebojím se ozvat a vyjádřit svůj názor a zároveň vím, kdy mlčet.Kontakty: jarosova.jan@gmail.com , +420 776 782 459

Tématické oblasti, které ráda školím: Hledání zaměstnání, příprava na trh práce a výběrová řízení, objevování vlastního potenciálu,  pracovní diagnostika, projektová logika a tvoření projektů, sebeprezentace, facilitace, oděvní styling a dress code.

Cílové skupiny, se kterými pracuji: Mladí lidé ve věku 11 – 30 let, pracovníci s mládeží, dobrovolníci, lidé motivovaní na sobě pracovat

Vzdělání:
Formální: Facilita – Umění facilitace (2016), Profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ (2014), Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na případové poradenství (2010 – 2012, magisterská státní zkouška), Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s, obor Veřejnoprávní studia (2008 – 2009, bakalářská státní zkouška), Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s, Jihlava, obor Sociální práce (2005 – 2008, absolutorium,

Neformální: Asociace vizážistů a stylistů (2016 – 2018 – Personal image book, Image muže, Image ženy, Barevná typologie), Vypsaná fixa (Mládež v akci, 2013 – 2014 – vícefázové školení, zaměřeno na prezentační dovednosti,projektovou logiku, rozvoj školitelských dovedností, 200 hodin)

Jazyky, ve kterých mohu školit: čeština

Lokalita působení: ČR, Slovensko