Zdeněk Hendrych

Zdeněk Hendrych

“Make the present moment into the most wonderful moment of your life”

Kontakt: zhendrych@gmail.com, +420 724 923 573

Tématické oblasti, se kterými pracuji: Projektová logika a tvoření projektů, měkké kompetence, seberozvoj.

Cílové skupiny, se kterými pracuji: Mladí lidé ve věku 11 – 30 let, pracovníci s mládeží, dobrovolníci, lidé motivovaní na sobě pracovat.

Vzdělání: Formální: Pedagog volného času (JABOK, kvalifikační studium, 2014), Zkušenostně reflektivní učení ( FFMU – Akademické centrum osobnostního rozvoje, sepcializační studium, 2015 – 2017).

Neformální: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje (2016 – současnost), Metoda zážitkové pedagogiky (PŠL, 2014), Vypsaná fixa (Mládež v akci, školitelské dovednosti, 2013 – 2014), Special effect (Erasmus+, školitelské dovednosti, 2016), Projektový management (Mládež v akci, 2014).

Další osvědčení: zdravotník zotavovacích akcí, hlavní vedoucí dětského tábora, instruktor nízkých lanových aktivit.

V jakých jazycích mohu školit: angličtina a španělština

Lokalita působení (kde jsem schopen školit): ČR, Evropa.