Zprávy z Rakouska: Vezeme nové zkušenosti ze studijní návštěvy

publikováno 25. 10. 2017

Projekt EEE – Exchange-Explore-Empower proběhl 7.-11. října 2017 ve Vídni. Studijní návštěvy se zúčastnili zástupci organizací s Rakouska, České  republiky, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Velké Británie. Jednalo se o studijní návštěvu pro pracovníky s mládeží, školitele a pedagogy, kteří dále budou šířit a pracovat s konceptem a metodologií neformálního vzdělávání ve svých zemích, s cílem využít získané poznatky a zkušenosti k většímu využívání principů neformálního vzdělávání ve formálním vzdělávání, při práci s mládeží a v místních komunitách. Projekt přinesl navázání a prohloubení spolupráce s účastníky a jejich organizacemi z různých zemí, včetně konkrétních návrhů na další spolupráci. V ANEV například přemýšlíme o koncepčním projektu cílícím na propojení místních samospráv, organizací v neformálním vzdělávání a škol tak, aby implementace místních politik mládeže byla co nejefektivnější. Co vy na to?

Více o projektu najdete v našem portfoliu.