ANEV

ASOCIACE NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) je sdružení odborníků v oblasti neformálního vzdělávání v práci s mládeží. S tématem pracujeme komplexně, do hloubky a v souvislostech, což se odráží v našich publikacích i školeních. Zaměřujeme se na jednotlivce (individuální podpora) i na skupiny či celé organizace, vzděláváme se, sledujeme trendy a využíváme našich mezinárodních zkušeností. Dohromady máme mnohaleté zkušenosti v oboru a know-how neúnavně rozvíjíme. V ANEV společně fungujeme od roku 2013.

Více o nás

NAŠE VIZE

Přispíváme k tomu, aby mladí lidé měli možnost vybrat si vzdělávací cesty podle svých potřeb, zájmů a přístupů, které jim vyhovují.

NAŠE MISE

Žijeme neformálním vzděláváním. Podporujeme kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, přinášením inovací a evropských trendů v neformálním učení a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.

NAŠE PRINCIPY

Chceme, aby vás učení s námi motivovalo a inspirovalo. Rádi se učíme s vámi a od vás napříč Evropou. Zakládáme si na kvalitě a smysluplnosti. Pracujeme doma i mezinárodně. Rozdíly nás inspirují.

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Snažíme se o vnímání vzdělávání v širším kontextu, než jen z perspektivy školství. Neformální vzdělávání je pro nás prostředkem, jak měnit pohled na vzdělávání a učení se. Současně je pro nás účinným nástrojem k podnícení seberozvoje osobnosti. Neformální učení pro nás znamená učit se dobrovolně, záměrně a ze zkušeností.


Kalendář akcí

Publikace

Novinky

Aktuální informace z našich akcí, školení a projektů

Novinky »