Lucie Schubert (Frišová)

Lucie Schubert (Frišová)

“Learning to Do – Doing to Learn – Earning to Live – Living to Serve.” (The FFA motto)

Kontakt: lucie.schubert@anev.cz

Na čem pracuje v ANEV:

Lucie je školitelka a expertka na neformální vzdělávání a inovace ve vzdělávání, v našich projektech také propojuje ANEV s dalšími aktéry ve vzdělávání i z dalších oborů.

Zkušenosti:

Vzdělání: 
Formální – Mgr., Psychosociální studia a husitská teologie na HTF UK, 2003 – 2013 Erasmus na Vilniaus Universitetas, Litva v roce 2008. Dvouletý sebe-zkušenostní výcvik gestalt směru. Další odborné kurzy a výcviky, praxe v oboru terapie a sociálních služeb.
Neformální – TOT, Training of trainers, SALTO, 2013-2014 – dlouhodobé kurzy pro školitele v oblasti neformálního vzdělávání (2004-2005) a v oblasti vzdělávání k LP, jazykový pobyt pro pracovníky s mládeží od Rady Evropy (Malta, 2003), mezinárodní kurzy na outdoor leadership a využívání zážitkové pedagogiky, zdravotnický kurz (pravidelně obnovovaný), licenční kurz na nízká lana (NLP), arteterapie, profesionální učitel sjezdového lyžování, kurz facilitace, krizová intervence atd.

Pracovní zkušenosti:

Lucie má zkušenosti z různých úrovní fungování organizací – byla oddílovou vedoucí i pracovnicí v kanceláři, členkou týmu v Impact HUB Praha, členkou volného uskupení kolem svobody v práci (Peoplecomm, Tomáš Hajzler), mnoho let je živnostník a volno-nohař.

Od roku 2003 působila v organizaci IYNF (International Young Naturefriends, www.iynf.org). Má za sebou několikaletou praxi v sociální oblasti s rizikovou mládeží a s vozíčkáři jako koordinátorka dobrovolných asistentů.

Vedla mezinárodní soutěž pro mladé studenty Social Impact Award.

Pracuje často s pedagogy. Byla například zapojena do projektu Živá knihovna organizace OPIM a projektů interkultura.cz a SMOK.

V letech 2011-2013 členka skupiny školitelů Evropského fóra mládeže (www.youthforum.org).

Od roku 2005 pracuje jako školitelka a facilitátorka pro národní agentury programu Mládež v Akci, Salta a jiné subjekty.

Školitelský profil

Tematické oblasti, které rád/a školí: Program Mládež v Akci/ Erasmus+, neformální vzdělávání, práce s klíčovými kompetencemi, výměny mládeže, iniciativy, mentoring EDS, EDS a práce s dobrovolníky, KA2 – strategická partnerství, krossektorální spolupráce.

  • Facilitace konferencí, design un-conference formátů, open space technology, world café, Appreciative inquiry a další art of hosting metody.
  • Strategické plánování, organizační rozvoj.
  • Sociální podnikání, podnikání mladých lidí, zelené podnikání, kompetence podnikavost a smysl pro iniciativu, práce s lean canvasem, business canvasem, emoční mapou, HCD (Human centred design), design thinking a další.
  • Svobodné principy v práci, svoboda v práci, společenská odpovědnost.
  • Leadership, team-building a týmová spolupráce kolektivů, bezpečnost a krizový management, obecný projektový management, design vzdělávacích programů a volnočasových aktivit, dramaturgie – využívání zážitkové pedagogiky, interkulturní učení a kompetence, vzdělávání k lidským právům, soft-skills, koučing a koučovací přstup při práci s týmy.
  • Práce s inkluzí skrze neformální vzdělávání.
  • Aktivity a programy v přírodě, frisbee a slackline jako prostředek učení (se).

Cílové skupiny, se kterými pracuje: Mladí lidé, mládežničtí vedoucí, dobrovolníci, studenti, lidé s postižením, pedagogové, sociální pracovníci, úředníci, sportovci, business, akademici, profesní zájmové skupiny… S lidmi na svých místech i s lidmi, kteří se ještě hledají. Mezinárodní skupiny i věkově smíšené skupiny.

Nejraději napříč sektory.

V jakých jazycích může školit: čeština, angličtina, slovenština

Lokalita působení (kde je schopna školit): Praha, celá ČR, celá Evropa a klidně i dál, je zvyklá za prací a za lidmi cestovat a činí jí to potěšení.

Další informace: 

Ráda propojuje, hledá skutečné potřeby a připravuje program na míru. Má holistický přístup a baví ji vnášet do vzdělávacích aktivit vše, co se učí ve svém životě. Využívat netradiční prvky.

V osobním životě se věnuje Ultimate Frisbee a spolu-vedení České asociace létajícího disku (10 let bafuňář sportovní asociace), slackline, městské cyklistice, pletení, opravování starého nábytku, tanci a kontaktní improvizaci, zpěvu, přes 10 let zkušeností s ochotnickým divadlem.

Je členkou mezinárodního týmu školitelů SALTO. Její profil si můžete prohlédnout na: Salto-youth