Lucie Schubert (Frišová)

Lucie Schubert (Frišová)

“Learning to Do – Doing to Learn – Earning to Live – Living to Serve.” (The FFA motto)

Kontakt: frisova.lucie@gmail.com, +420 605 563 130

Tématické oblasti, které rád/a školím: Program Mládež v Akci/ Erasmus+, neformální vzdělávání, práce s klíčovými kompetencemi, výměny mládeže, iniciativy, mentoring EDS, EDS a práce s dobrovolníky, KA2 – strategická partnerství, krossektorální spolupráce.

 

  • Facilitace konferencí, design un-conference formátů, open space technology, world café, Appreciative inquiry a další art of hosting metody.
  • Strategické plánování, organizační rozvoj.
  • Sociální podnikání, podnikání mladých lidí, zelené podnikání, kompetence podnikavost a smysl pro iniciativu, práce s lean canvasem, business canvasem, emoční mapou, HCD (Human centred design), design thinking a další.
  • Svobodné principy v práci, svoboda v práci, společenská odpovědnost.
  • Leadership, team-building a týmová spolupráce kolektivů, bezpečnost a krizový management, obecný projektový management, design vzdělávacích programů a volnočasových aktivit, dramaturgie – využívání zážitkové pedagogiky, interkulturní učení a kompetence, vzdělávání k lidským právům, soft-skills, koučing a koučovací přstup při práci s týmy.
  • Práce s inkluzí skrze neformální vzdělávání.
  • Aktivity a programy v přírodě, frisbee a slackline jako prostředek učení (se).

Cílové skupiny, se kterými pracuji: Mladí lidé, mládežničtí vedoucí, dobrovolníci, studenti, lidé s postižením, pedagogové, sociální pracovníci, úředníci, sportovci, business, akademici, profesní zájmové skupiny… S lidmi na svých místech i s lidmi, kteří se ještě hledají. Mezinárodní skupiny i věkově smíšené skupiny.

Nejraději napříč sektory.

Vzdělání: 
Formální – Mgr., Psychosociální studia a husitská teologie na HTF UK, 2003 – 2013 Erasmus na Vilniaus Universitetas, Litva v roce 2008. Dvouletý sebe-zkušenostní výcvik gestalt směru. Další odborné kurzy a výcviky, praxe v oboru terapie a sociálních služeb.
Neformální – TOT, Training of trainers, SALTO, 2013-2014 – dlouhodobé kurzy pro školitele v oblasti neformálního vzdělávání (2004-2005) a v oblasti vzdělávání k LP, jazykový pobyt pro pracovníky s mládeží od Rady Evropy (Malta, 2003), mezinárodní kurzy na outdoor leadership a využívání zážitkové pedagogiky, zdravotnický kurz (pravidelně obnovovaný), licenční kurz na nízká lana (NLP), arteterapie, profesionální učitel sjezdového lyžování, kurz facilitace, krizová intervence atd.

V jakých jazycích mohu školit: čeština, angličtina, slovenština

Lokalita působení (kde jsem schopna školit): Praha, celá ČR, celá Evropa a klidně i dál, jsem zvyklá za prací a za lidmi cestovat a činí mi to potěšení.

Další informace: Mám zkušenosti z různých úrovní fungování organizací – byla jsem oddílovým vedoucím i pracovníkem v kanceláři, členem týmu v Impact HUB Praha, členem volného uskupení kolem svobody v práci (Peoplecomm, Tomáš Hajzler), mnoho let jsem živnostník a volno-nohař.

Od roku 2003 jsme působila v organizaci IYNF (International Young Naturefriends, www.iynf.org). Mám za sebou několikaletou praxi v sociální oblasti s rizikovou mládeží a s vozíčkáři jako koordinátor dobrovolných asistentů.

Vedla jsem mezinárodní soutěž pro mladé studenty Social Impact Award.

Pracuji často s pedagogy. Byla jsem například zapojena do projektu Živá knihovna organizace OPIM a projektu interkultura.cz a SMOK.

V letech 2011-2013 členka skupiny školitelů Evropského fóra mládeže (www.youthforum.org).

Od roku 2005 pracuji jako školitel a facilitátor pro národní agentury programu Mládež v Akci, Salta a jiné subjekty. Pro českou NA celou tu dobu nepřetržitě.

Ráda propojuji, hledám skutečné potřeby a připravuji program na míru. Mám holistický přístup a baví mě vnášet do vzdělávacích aktivit vše, co se učím ve svém životě. Využívat netradiční prvky.

V osobním životě se věnuji Ultimate Frisbee a spolu-vedení České asociace létajícího disku (10 let bafuňář sportovní asociace), slackline, městské cyklistice, pletení, opravování starého nábytku, tanci a kontaktní improvizaci, zpěvu, přes 10 let zkušeností s ochotnickým divadlem.

Jsem členkou mezinárodního týmu školitelů SALTO. Můj profil si můžete prohlédnout na: Salto-youth