Podcasty

Přinášíme vám jedinečnou sérii podcastů, které vznikly v projektu FutureLabs a na něm navázaném projektu EduLabs, jejichž hlavní myšlenkou bylo přinést užitečné inovace pracovníkům*icím s mládeží. 

Cílem obou projektů bylo práci s inovacemi co nejvíce zjednodušit a pomoci adaptovat nové aktivity a přístupy do oblasti práce s mládeží. To znamená modernizovat neformální vzdělávání v práci s mládeží tím, že inovativní metodologie, mezioborové nástroje a přístupy přineseme co nejblíže pracovníkům*icím s mládeží a organizacím pracujících s mládeží tak, aby se začaly hojně používat.

Proto mimo jiné vznikly i inspirativní rozhovory s odborníky*icemi z oblasti neformálního vzdělávání.

Poslechněte si je.

V rámci projektu FutureLabs vzniklo v první fázi 12 podcastů v pořadu Talking Youth Work. K 10 z nich jsme v rámci projektu EduLabs připravily český písemný překlad:

V další fázi vzniklo 7 nových podcastů v angličtině:

A abychom přiblížily myšlenky a zkušenosti odborníků*ic více posluchačům, vznikly v rámci projektu EduLabs podcasty v českém a slovenském jazyce v pořadu Innovative Youth Work by EduLabs.

Umět se učit s Jolanou Dočkalovou

Breakout boxy s Filipem Gáborem

Eduscrum v praxi s Lucií Smolkovou

Udržitelný nerůst s Tadeášem Žďárským

České podcasty vznikly ve spolupráci moderátorky Lucie Schubert a moderátora Ondřeje Koudely.

Lucie Schubert

Lucie je školitelka a expertka na neformální vzdělávání a inovace ve vzdělávání, v našich projektech také propojuje ANEV s dalšími aktéry ve vzdělávání i z dalších oborů. Více o Lucii a jejích bohatých zkušenostech a vzdělání najdete zde.

Ondřej Koudela

Ondřej je záchranář, sociolog, lektor a zakladatel start-upu PrPom, který se věnuje zážitkovému vzdělávání první pomoci. Více o Ondrovi a jako mnoha dalších aktivitách se můžete dozvědět na jeho webovkách. Nebo si můžete poslechnout podcasty toEdu o českém vzdělávání, které vznikly za podpory organizací EduIN a PrPom a Ondřej je moderuje.

 

* V komunikaci ANEV jsme se rozhodly, že budeme používat generické femininum. To znamená, že užíváme podstatných jmen rodu ženského pro souhrnné označení mužů i žen, účastníků i účastnic a tím pádem i ve slovesech v minulém čase namísto -i používáme -y. Stále více si uvědomujeme, že jazyk je a může být nástrojem vytvářejícím a posilujícím obraz světa.  Generické femininum tedy používáme za účelem posílení rovnoprávného postavení žen ve společnosti: Ve formálním i neformálním vzdělávání totiž pracují převážně ženy. Více se můžete dočíst například na stránkách Nesehnutí či v odborné literatuře.

NAŠE VIZE

Přispíváme k tomu, aby mladí lidé měli možnost vybrat si vzdělávací cesty podle svých potřeb, zájmů a přístupů, které jim vyhovují.

NAŠE MISE

Žijeme neformálním vzděláváním. Podporujeme kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, přinášením inovací a evropských trendů v neformálním učení a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.

NAŠE PRINCIPY

Chceme, aby vás učení s námi motivovalo a inspirovalo. Rádi se učíme s vámi a od vás napříč Evropou. Zakládáme si na kvalitě a smysluplnosti. Pracujeme doma i mezinárodně. Rozdíly nás inspirují.

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Snažíme se o vnímání vzdělávání v širším kontextu, než jen z perspektivy školství. Neformální vzdělávání je pro nás prostředkem, jak měnit pohled na vzdělávání a učení se. Současně je pro nás účinným nástrojem k podnícení seberozvoje osobnosti. Neformální učení pro nás znamená učit se dobrovolně, záměrně a ze zkušeností.


Kalendář akcí

Publikace

Aktuality

Aktuální informace z našich akcí, školení a projektů

Aktuality »