Bára Rodi (Bláhová)

Bára Rodi (Bláhová)

“If you don’t have time to bake bread, you don’t have time to live” Satish Kumar

Kontakt: bara.rodi@gmail.com, +420 777 619 737

Školitelský profil:

Tematické oblasti, které ráda školí: Lektorské dovednosti, dobrovolnictví a specificky práce s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby, projektový management, zdravý životní styl, komunikace, spolupráce v týmu, neformální vzdělávání, outdoor, sport jako prostředek pro sociální změnu… A může i koučovat.

Cílové skupiny, se kterými pracuje: Mladí lidé, neziskovky a jejich zaměstnanci, pracovníci s mládeží, EDS dobrovolníci, lektoři, facilitátoři, školitelé a mladí lidé, kteří chtějí napsat a vytvořit projekt.

Vzdělání: Training of trainers, Salto, 2010-2011 English Language Course for Youth Leaders, Dublin, Irsko, Council of Europe Tréninky Synergy Group, Ommen, Holandsko VŠ – Univerzita Palackého v Olomouci, Všeobecné lékařství, 2001-2008

V jakých jazycích může školit: angličtina, čeština

Lokalita působení (kde je schopna školit): ČR, Evropa, svět! Má lektorské zkušenosti i z Tanzánie, ted už ji nic nezaskočí 🙂

Další informace: V současnosti ji velmi baví téma přírody jako prostředí, metody i prostředku k učení, nenásilné komunikace a komunikace podle Way of Council a téma přechodových rituálů.