Karolína Kousalová

Karolína Kousalová

“Everything happens for a reason.”

Kontakt: karolina.kousalova@gmail.com

Školitelský profil:

Tématické oblasti, které ráda školí: Interkulturní vzdělávání, dobrovolnictví, (sebe)evaluace a rozvoj kompetencí, komunikace, empowerment.

Cílové skupiny, se kterými pracuje: Mládež (15-30 let) – dobrovolníci Evropské dobrovolné služby, středoškoláci, vysokoškoláci, …; pracovníci s mládeží, koordinátoři Evropské dobrovolné služby, pedagogové.

Vzdělání: Formální – FF UK Praha (Švédština, Překladatelství/tlumočnictví němčina) – Mgr. Neformální – 4 fázové školení mezinárodní pro školitele (2012-2013). Školení pro školitele se zaměřením na interkulturní kompetenci (2015). Kurz kritického myšlení (2012). Kratší vzdělávací kurzy zejména s tématem interkultury (Přístupy k interkulturnímu vzdělávání, Anti-Bias, Živá knihovna, Práce s hodnotami, identitou) a další.

V jakých jazycích může školit: čeština, angličtina, němčina

Lokalita působení (kde je schopna školit): ČR i zahraničí.

Další informace: Školitelka programu Erasmus+: Mládež