Jolana Dočkalová

Jolana Dočkalová

K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu. (Antoine de Saint Exupéry)

Vzdělávání, hlavně tomu neformálnímu, se v česko-slovenském i evropském kontextu věnuje  20 let. Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit neziskových organizací, škol i sociálních podniků. Při své práci využívá principy neformálního vzdělávání, mentoring a koučování. Vystudovala kulturní a sociální antropologii, prošla řadou metodických školení z oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje, má dokončený tříletý výcvik Gestalt koučinku.

V současné době učí zájemce koučovacímu řemeslu v rámci akreditovaného výcviku Gestal Essence,  pro Teacher Academy školí učitele z celé Evropy ve využívání koučovacího přístupu a mentoringu. Je školitelkou akreditovaných dlouhodobých školení MarekCS pro pracovníky s mládeží, a  Marker do škol, v kterém seznamuje učitele s metodami neformálního vzdělávání a jak jejich potenciál využívat v pedagogické praxi. Je mentorku na školách a metodičkou projektu Akademie Young Caritas.  Od roku 2020 spolupracuje se sítí inovatinvích škol –  Scioškol na přípravě jejich nové vzdělávací koncepce.

S Jolanou se můžete potkat při individuálním, párovém i týmovém koučinku, a to jak osobně, tak online, neboť má svoji soukromou koučovací praxi. Baví ji učit se, nejlépe vzájemně,  díky svým 3 dětem se jí to daří každý den. Více o Jolaně také  zde.

Kontakt: jolana.dockalova@anev.cz, +420 606 163 785