Jolana Dočkalová

Jolana Dočkalová

K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu. (Antoine de Saint Exupéry)

Kontakt: jolana.dockalova@anev.cz, +420 606 163 785

Na čem pracuje v ANEV:

Jolana je primárně školitelka a koučka, expertka na neformální vzdělávání a inovace. Některé projekty také koordinuje. Je například spoluautorkou Slabikáře neformálního vzdělávání.

Zkušenosti:

V roce 2002 ukončila magisterské studium FFUK – Kulturní a sociální antropologie. Zajímá ji osobní rozvoj a rozvoj potenciálu lidí i týmů, proto se dlouhodobě vzdělává v koučinku a koučovacím přístupu. (semestrální kurz Specifický kurz pro kouče na MUVS CVUT 2009, a nebo roční výcvik koučování Gestalt Essence 2018 – 2019). Lektorské a facilitační dovednosti si rozvinula na ročním vzdělávacím výcviku školení školitelů Training of trainers, SALTO, 2003 – 2004 a v roce 2006 Training for Trainers for Human Right Education, Rada Evropy. Dále absolvovala řadu kratších kurzů zaměřených na metodologii neformálního vzdělávání, interkulturní kompetence, práci se skupinou a jiné. V roce 2018 prošla 3 měsíčním vzdělávacím programem MPSV s názvem Strateduka. Je to kombinovaný vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti strategického plánování a řízení. Jeho smyslem je poskytnout celistvý vhled do strategické práce ve veřejné správě.

Neformálnímu vzdělávání v práci s mládeží se věnuje téměř dvacet let, a to v česko-slovenském i evropském kontextu. V České národní agentuře Mládež v rámci Evropských vzdělávacích programů koordinovala Evropskou dobrovolnou službu, poté spoluzaložila a metodicky podporovala externí sítě školitelů, regionálních konzultantů, hodnotitelů projektů a akreditorů zapojených organizací  či koučů mládežnických iniciativ. Několik let v agentuře vedla mezinárodní vzdělávací strategii. Od roku 2003 se věnuje lektorské činnosti, mezi oblíbená témata patří metodologie neformálního vzdělávání, interkulturní učení, výchova k lidský právům, řešení konfliktů, strategické plánování, školení školitelů, školení hodnotitelů či budování kapacit organizací a koučink. Dnes spolupracuje s řadou institucí a podílí se zajímavých projektech v různých rolích. Například pro Dům zahraniční spolupráce metodicky vede síť akreditorů doborovolnických projektů, pro Nadaci VIA facilituje diskuse v projektu Nebojme se komunální politiky.  Baví ji práce s učiteli, několikrát ročně školí kurz Úvod do koučování v pedagogické praxi, který je akreditován MŠMT.

Školitelský profil:

Cílové skupiny, se kterými pracuje: Vedení a týmy neziskových organizací, pracovníci s mládeží, mladí lidé, pedagogové a učitelé, školitelé, koučové, projektoví manažeři a koordinátoři, státní a veřejná správa, hodnotitelé projektových žádostí, aj.

V jakých jazycích může školit: čeština, angličtina, slovenština

Lokalita působení (kde je schopna školit): Praha, ČR, SK, Evropa

Další informace: Ráda se neustále vzdělává a současně sleduje trendy v neformálním i formálním vzdělávání u nás i ve světě. Více se o Jolaně dozvíte např. na LinkedIn.