Petr Kantor

Petr Kantor

“Nikdy se nevzdávej.”

Kontakt: kantor@askcr.cz, +420 777 021 478

 

Školitelský profil:

Zkušenosti:

V českém prostředí studium kulturního managementu na Janáčkové akademii múzických umění v Brně. Studium mu umožnilo poodhalovat kreativní přístupy k řešení situací. Dále pak studium ekonomiky a kognitivního managementu na Tokai University v Japonsku a studijní účast na evropských projektech, např. výzkum efektivity kulturní sítě ENCATC v Bruselu a komunitní plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničí aplikuje při řízení společenských a vzdělávacích projektů.

Od roku 2003 se profesně věnuje lektorování, koučování a konzultantské činnosti, které realizuje pro komerční sektor, veřejnou správu i neziskové organizace. V oblasti mládeže působí od roku 1996 v Asociaci středoškolských klubů České republiky jako realizátor akcí pro neorganizovanou mládež. Pracuje jako konzultant programu Erasmus+ mládež. Stál u zrodu několika neziskových organizací v České republice a Polsku.

Cílové skupiny, se kterými pracuje: Mládež, pracovníci s mládeží, zástupci měst a obcí, vedení neziskových organizací.

V jakých jazycích může školit: čeština, angličtina, polština

Lokalita působení (kde je schopen školit): Nejlépe Moravskoslezský kraj, ale nebrání se Evropě ani světu.

Další informace: Rád studuje a poznává nové věci.