Petr Kantor

Petr Kantor

“Nikdy se nevzdávej”

Kontakt: kantor@askcr.cz, +420 777 021 478

Cílové skupiny, se kterými pracuji: Mládež, pracovníci s mládeží, zástupci měst a obcí, vedení neziskových organizací.

Vzdělání: V českém prostředí studium kulturního managementu na Janáčkové akademii múzických umění v Brně. Studium mi umožnilo poodhalovat kreativní přístupy k řešení situací. Dále pak studium ekonomiky a kognitivního managementu na Tokai University v Japonsku a studijní účast na evropských projektech jakými byl výzkum efektivity kulturní sítě ENCATC v Bruselu a komunitní plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničí aplikuji při řízení společenských a vzdělávacích projektů.

Od roku 2003 se profesně věnuji lektorování, koučování a konzultantské činnosti, které realizuji pro komerční sektor, veřejnou správu i neziskové organizace. V oblasti mládeže působím od roku 1996 v Asociaci středoškolských klubů České republiky jako realizátor akcí pro neorganizovanou mládež. Pracuji jako konzultant programu Erasmus+ mládež. Stál jsem u zrodu několika neziskových organizací v České republice a Polsku.

V jakých jazycích mohu školit: čeština, angličtina, polština

Lokalita působení (kde jsem schopen školit): Nejlépe Moravskoslezský kraj, ale nebráním se Evropě ani světu.

Další informace: Rád studuji a poznávám nové věci.