Agile Mindset for Solidarity

Kategorie: Agile Mindset for Solidarity

Rádi se seznamujete s novými způsoby práce s mladými lidmi a nechybí vám ani chuť testovat inovace ve vzdělávacích projektech na vlastní kůži? Pak zaměřte svou pozornost na školení Agile Mindset for Solidarity. Během pěti dnů se naučíte jak na podporu růstového nastavení mysli mladých lidí,  jak rozvojově řídit projekty, podporovat týmy v proaktivitě, flexibilitě a otevřenosti ke změně a příležitosti pro další růst a vzájemné učení. 

Proč školení pořádáme

Svět se mění stále rychleji a s ním i způsob řízení projektů v pracovním světě. Stále více lidí o agilních týmech a agilním myšlení nejen mluví, ale také je uvádí do praxe. Agilní myšlení je myšlenkový proces, který zahrnuje porozumění, spolupráci, učení se a zachování flexibility pro dosažení skvělých výsledků. Spojením agilního myšlení se zavedenými procesy řízení projektů a nástroji individuálního a týmového koučování se mohou týmy v reálném světě lépe přizpůsobovat změnám, které přináší každodenní život.

Vyzkoušeli jsme si, že tento přístup je velmi dobře použitelný pro práci s mládeží, konkrétně při navrhování a realizaci projektů Evropského sboru solidarity (ESC). Díky agilnímu způsobu myšlení a výše zmíněným nástrojům mají mladí lidé možnost vše si vyzkoušet na vlastní kůži a lépe se tak připravit na pracovní realitu 21. století. Z loňských pilotních školení jsme si ověřili, že budování agilního myšlení a využívání specifických nástrojů z jiných oblastí, tj. rámce eduScrum a týmového koučinku, je v projektové práci mladých lidí velmi funkční a zvyšuje efektivitu a kvalitu realizovaných projektů i jejich vzdělávací účinnost (v československém kontextu). Proto jsme se rozhodli nabídnout svou zkušenost i dalším zájemcům o nové způsoby práce po celé Evropě.

Věříme, že čím víc organizací se naučí využívat agilní projektové řízení v projektech Evropského sboru solidarity a rozvíjet u mladých lidí agilní myšlení pomocí koučování a rámce eduScrum, tím lepší svět bude mladá generace tvořit pro sebe i pro generace příští.

Záměrem  kurzu je zlepšit kvalitu a zvýšit dopad stávajících i budoucích projektů neformálního vzdělávání a Evropského sboru solidarity (ESC) prostřednictvím rozvoje kompetencí pracovníků s mládeží, kteří s přímo pracují s mladými lidmi.

Co vám účast na školení umožní

  • Prozkoumat, pochopit a podpořit příležitosti pro individuální i skupinové učení v rámci vzdělávacího programu EU Evropský sbor solidarity (ESC).
  • Naučit se, jak podporovat  agilní myšlení a jak využívat projektové řízení  eduScrum v procesu učení dětí i mladých lidí.
  • Vyzkoušet si v praxi, jak používat profesionální koučovací nástroje k rozvoji jednotlivců i celých týmů v kontextu vzdělávacích projektů.
  • Zamyslet se nad cestami, jak účinně aplikovat koučovací nástroje a eduScrum metodologii pro zvýšení kvality vzdělávacích projektů, s důrazem na příklady z praxe Evropského sboru solidarity.
  • Zjistit, jak lépe stimulovat sebeřízené učení jednotlivců i celých týmů díky využívání metodologie eduScrum a koučovacího přístupu v praxi/přímé práci s dětmi a mladými lidmi.

Kromě toho chceme posílit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, spolupráci a vzájemnou podporu mezi účastníky a jejich organizacemi/sítěmi v členských státech EU a programových zemích západního Balkánu.

 

eduScrum vizuál

 

Harmonogram

  • 2. června 2023 proběhne úvodní online setkání.
  • 4. – 10. září 2023 proběhne rezidenční školení v hotelu Penzion v Parku v Českém Šternberku.
  • 3. – 6. prosince 2023 proběhne dopadové setkání v hotelu CETT v Náměšti nad Oslavou.
  • Na jaře 2024 proběhne závěrečné online setkání. 

Přihlašování

Je možné nejpozději do 28. dubna 2023.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Použitá metodika

Pracujeme interaktivním, zážitkovým způsobem, ale v bezpečném prostředí. Podporujeme každého účastníka a reflektujeme jeho vzdělávací potřeby. Vycházíme z bohatých zkušeností skupiny a zaměřujeme se nejen na výsledky učení, ale chceme, aby se všichni těšili a měli radost ze společného učení a abychom podpořili vnitřní motivaci všech účastníků. Program je postaven na řadě metod a nástrojů týkajících se technik individuálního a týmového koučování, agilního řízení projektů, metodiky eduScrum, vzájemného učení, rozvoje kompetencí (včetně nástroje YouthPass) a formulování výsledků učení. To vše v kontextu hlubšího porozumění programu Evropský sbor solidarity a praktických příkladů, jak proměnit nápad v projekt.

Profil účastníků*ic

Pracovníci*ice s mládeží, kteří se již zapojili do projektů ESC nebo mají zájem se v blízké budoucnosti zapojit a pochází z Albánie, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Finska, Řecka, Itálie, Kosova, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska a Slovenska.

Účastnický poplatek

Každý*á vybraný*á účastník*ice bude požádán*a o zaplacení účastnického poplatku ve výši 50 Euro. Finance by neměly být překážkou účasti na našem vzdělávání, proto nás prosím předem kontaktujte, pokud je pro vás výše příspěvku překážkou k účasti.

Cestovní náklady 

Jakmile obdržíte e-mailem potvrzení, že jste byli vybráni, můžete si rezervovat cestu (2. ekonomická třída). Proplacení cestovních nákladů bude provedeno pouze po plné účasti na projektu a předložení originálů letenek s palubními lístky a účtenek/faktur. Neomluvená neúčast na aktivitách a seminářích nebude povolena a pokud se tak stane, může mít za následek zrušení proplacení cestovních nákladů a/nebo vyloučení z akce. Cestovné vám uhradíme podle skutečných nákladů, maximálně do výše následujícího rozpočtu na cestovné pro zúčastněné země.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Tým

Školitel Mark Postema. Působil jako učitel v Nizozemsku a v České republice. Od roku 2017 aktivně využívá eduScrum v projektech formálního i neformálního vzdělávání. Školí učitele, pracovníky s mládeží, kouče a facilitátory v ČR a SR online i offline v používání eduScrum.

Školitelka Jolana Dočkalová. Je certifikovanou gestalt koučkou (GPO) u Evropské asociace pro gestalt terapii a koučování EAGT. Od roku 2008 má vlastní soukromou koučovací praxi pro jednotlivce i týmy. Školí začínající kouče v rámci každoročního certifikovaného kurzu Gestalt Essence TC.  Více než 20 let se věnuje facilitaci neformálního vzdělávání a budování kapacit pro nevládní organizace a osobnímu rozvoji pracovníků  s mládeží a učitelů. 

Školitelka Kasia Szajda. Vášnivě se zajímá o učení a podporu procesu růstu a rozvoje jednotlivců, organizací a komunit. Má více než dvacetileté zkušenosti s iniciací a realizací mezinárodních vzdělávacích projektů v oblasti mládeže. Během posledních 12 let měla možnost poznat mezinárodní dobrovolnictví (v rámci EVS & Evropského sboru solidarity) jako mentorka, koordinátorka projektů, či školitelka vzdělávacího a hodnotícího cyklu pro dobrovolníky hostované v České republice a v Polsku.

Organizátorka Magda Wagenknechtová Svobodová. Má dlouhodobé zkušenosti s prací v evropských programech pro mládež v různých rolích (bývalá dobrovolnice EVS, koordinátorka EVS v české NA, akreditorka EVS, školitelka, projektová konzultantka). Od roku 2006 pracuje pro SALTO SEE RC jako akreditorka EVS/ESC pro západní Balkán. V letech 2017-2021 působila jako supervizorka sítě odborníků na značku kvality (QL) v ČR. Od roku 2018 pracuje pro SALTO EECA RC jako akreditorka ESC pro země Východního partnerství a Rusko. Od roku 2021 pracuje také jako koučka nováčků a budoucích koordinátorů*ek ESC pro SALTO EECA RC.

CHCI SE PŘIHLÁSIT