Marker CS Next Level

Projektem plánujeme přispět ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží na Slovensku i v Čechách. V rámci něj budeme: Zlepšovat kompetence pracovníků s mládeží, tedy těch, kteří se […]

Youth Work Quality Focus

Česká Asociace neformálního vzdělávání a slovenská organizace YouthWatch se spolu s dalšími partnerskými organizacemi rozhodly zaměřit na kvalitu v práci s mládeží z úhlu pohledu pravidelných aktivit, které realizují pro […]

Marker CS

Školení Marker CS je dlouhodobá vzdělávací aktivita pro pracovníky s mládeží, kteří připravují projekty, školení, semináře, či pravidelné aktivity, a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze tří pobytových fází […]