Marker do škol

Kategorie: Marker do škol

“Marker do škol” je česko-slovenské vzdělávání jehož cílem je nabídnout inspiraci z neformálního a kompetenčního vzdělávání a vybrat nejlepší metody a techniky pro přímou pedagogickou práci ve třídě.

Kurz vychází z dlouhodobého vzdělávání pro pracovníky a pracovnice s mládeží a je adaptován pro potřeby učitelů a učitelek ve školství. Byl již otestován v letech 2021 – 2022 v pilotním ročníku na školách. Lektorský tým má mnohaleté zkušenosti ve vzdělávání a přináší bohaté zkušenosti a inspiraci z neformálního vzdělávání do tříd.

Startujeme v lednu 2024 a všechny termíny i další praktické informace najdete na našich webových stránkách. Během školení se zaměříme na kompetenční přístup ve vzdělávání a systematičtější přenos do praxe prostřednictvím konkrétních malých projektů účastníků a účastnic. Dlouhodobost školení podporuje to, že má skutečně dopad, a česko-slovenský rozměr skupiny zase podporuje vytváření sítí a přenos inspirace přes hranice.

Co zažijete?
Během 4 školení se budeme věnovat například těmto tématům:

KOMPETENCE: Jak je rozvíjet u žáků a žákyň a pracovat s nimi v rámci ŠVP.
STANOVOVÁNÍ CÍLŮ: Jak s nimi pracujeme a jaké místo mají ve vzdělávání postoje a jejich rozvoj. Jak je možné používat adaptovanou Bloomovu taxonomii v kontextu vzdělávání.
RŮZNORODOST VÝUKY: Jak udělat výuku pestřejší a prohloubit tak motivaci k učení.
• SKUPINOVÁ DYNAMIKA: Jak pracovat se skupinou a skupinovou dynamikou jako podpůrným nástrojem učení.
METODY A TECHNIKY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Jak do výuky zařadit různé aktivity, které zvyšují efektivitu vzdělávacího procesu, podporují motivaci i spoluzodpovědnost dětí za vlastní proces učení.
UMĚT SE UČIT: Jak pomáhat žákům naučit se a řídit svoji vzdělávací cestu (přístup nazvaný self-directed learning).

Více informací k těmto tématům můžete objevit v metodické publikaci Slabikář neformálního vzdělávání, která je ke stažení zdarma na webu.