YouthPulse

Kategorie: YouthPulse

Představujeme výzkum Na pulzu mládeže generace alfa & Z

Máme novou generaci alfa. Jsou to děti, které se narodily do úplně jiného světa, než byl ten, který znají dnešní dospělí*é. Technologie a internet tvoří nedílnou součást jejich každodenního života a přináší nejrůznější příležitosti a výzvy. O tom, jak děti fungují v rodinách, ve škole nebo na kroužcích víme hodně, ale o tom, jak se jim v dnešním světě žije, jak tráví volný čas, jak navazují vztahy, co je zajímá, jak se učí a v čem jsou stejní*é nebo jiní*é ve srovnání s předchozí generací Z, víme pramálo, což je problém pro mnohé z nás.

“Politikové*čky, učitelé*ky, pracovníci*ice s mládeží, psychologové*žky i sociálních pracovníci*ice, pokud chtějí tvořit kvalitní strategie, poskytovat služby nebo navrhovat aktivity kvalitně, potřebují fenomény současné generace dobře znát. To je hlavní důvod, proč jsme se kvalitativní výzkum zaměřený na generaci alfa a Z, rozhodli*y uskutečnit. Až zpracujeme dostupné zdroje, uspořádáme fokusní skupiny a rozhovory s dětmi a mladými lidmi i  těmi, kteří*é s nimi pracují. Zjištění budeme sdílet s klíčovými aktéry*kami,” dodává expertka na vzdělávání Jolana Dočkalová.

Cíle

  • Realizovat první kvalitativní výzkum zaměřený na generaci alfa a Z v československém kontextu.
  • Zmapovat podobnosti a rozdíly v trendech generací alfa a Z v Čechách a na Slovensku.
  • Závěry sdílet s klíčovými aktéry*kami a cílovými skupinami v Čechách a na Slovensku.

Harmonogram

  • Březen až duben 2024 expertní rozhovory a sekundární výzkum (desk research).
  • Květen až červen 2024 fokusní skupiny zaměřené na generaci alfa. Průzkum na MŠ, 1. a 2. stupni ZŠ, mezi pedagogy*žkami, pracovníky*icemi s mládeží a rodiči generace alfa.
  • Září až říjen 2024 fokusní skupiny zaměřené na generaci Z. Průzkum na SŠ a VŠ.
  • Říjen až listopad 2024 analýza a zpracování dat.
  • Listopad až prosinec 2024 prezentace výstupů.

Realizátoři

Asociace neformálního vzdělávání  (ANEV) má  zkušenosti s kvalitativním výzkumem v oblastech formálního a neformálního vzdělávání i práce s mládeží v českém i zahraničním kontextu. Organizace YouthWatch se zase dlouhodobě věnuje mapování trendů a životního stylu generace Z na Slovensku. Společně vytvoří expertní tým, který si klade za cíl zachytit fenomény generace alfa a Z v Česku a na Slovensku.

Partneři

Na pulzu mládeže generace alfa & Z organizačně zajišťuje MAS Nepomucko

Podporovatelé

Na pulzu mládeže generace alfa & Z financuje program Erasmus+.