Slabikář neformálního vzdělávání

Kategorie: Slabikář neformálního vzdělávání

V česko-slovenském kontextu doteď chyběla ucelená základna metodické podpory určené pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Rozhodli jsme se to napravit, díky čemuž vznikla publikace s názvem Slabikář neformálního vzdělávání.

Slabikář se věnuje neformálnímu vzdělávání od momentu, kdy hledáte, co s mladými lidmi dělat, až po vyhodnocení již konkrétní vzdělávací aktivity. Srozumitelným jazykem je v něm popsáno to nejpodstatnější pro kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží. Jeho kapitoly poskytují kontext k základům neformálního vzdělávání, přehled jeho historie i praktické rady k přípravě, realizaci a hodnocení vzdělávacích aktivit. A protože víme, že praktický rozměr je důležitý, teorii vždy provází i příklady z praxe a praktická cvičení. Publikaci si můžete zdarma stáhnout on-line. Jste-li příznivci vůně tištěných knih, můžete nám vyplnit krátký formulář a za 350,-Kč je jeden výtisk váš!

Aby si pracovníci s mládeží mohli prakticky a interaktivní formou cvičit jednu z nejzásadnějších kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů, připravili jsme jako podpůrný nástroj ke Slabikáři  i hravý e-learning. Toto téma jsme zvolili, protože je klíčové vědět, co přesně chceme u mladých lidí rozvíjet − tedy vědět, co je cílem vzdělávacích aktivit. Díky tomu je pak jednodušší zohlednit těch dalších mnoho věcí, na které je třeba pro úspěch vzdělávací aktivity myslet.

Podnětem pro vznik Slabikáře bylo dlouhodobé školení Marker CS, které jsme již několikrát realizovali. Protože na školení – byť dlouhodobém – jsme se nemohli všem tématům věnovat v plné hloubce a šíři, napsali jsme Slabikář, kde je možné se dočíst i o dalších tajích vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Projekt Slabikář neformálního vzdělávání koordinovala organizace Youthwatch na Slovensku, ANEV byla jedinou partnerskou organizací tohoto strategického projektu. Hlavním donorem projektu byl program Erasmus +.