Magda Wagenknechtová Svobodová

Magda Wagenknechtová Svobodová

“Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.” (Nelson Mandela)

Kontakt: magda.wagenknechtova@anev.cz

Po studiích na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor kulturologie/ sociální a kulturní antropologie) a práci pro dětské divadlo Minor působila jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby (dlouhodobá mezinárodní vzdělávací akce programu EU Mládež) ve Francii (6 měsíců v regionu PACA). Mám dlouhodobé zkušenosti s prací pro Českou národní agenturu koordinující program EU Mládež/Mládež v akci/ Erasmus+, v různých rolích. Od roku 2003 se profesně hlouběji zabývá tématem Evropské dobrovolné služby (EVS), působila jsem jako koordinátorka EVS v ČR, akreditorka organizací zapojených do projektů EVS, školitelka, či projektová konzultantka. Zároveň jsem koordinátorkou různorodých vzdělávacích aktivit určených pro mládež a pracovníky s mládeží na národní a mezinárodní úrovni (školení, semináře, workshopy…), často zaměřených na téma dobrovolnictví, Evropské dobrovolné služby a neformálního vzdělávání.

Od roku 2006 spolupracuji se SALTO South East Europe RC jako akreditorka EVS pro země Jihovýchodní Evropy (SEE/Western Balcans). Od roku 2014 jsem také členkou organizace Asociace neformálního vzdělávání z.s. a jsem zapojena jako organizátorka a školitelka do různých mezinárodních školení zaměřených na téma Evropské dobrovolné služby a neformálního vzdělávání. Setkáváním se s lidmi z různých kultur a poznáváním odlišných kultur získávám inspiraci a motivaci pro svoji další práci a směřování.

Mimoto patřím k zakladatelům Společnosti Františka Tröstera z.s, prezentující osobnost a dílo světoznámého českého scénografa. Mám ráda umění, kulturu, kreativní aktivity, sport, cestování, bytí v přírodě a zahradničení.