Lenka Polcerová

Lenka Polcerová

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ – Nelson Mandela

Kontakt: lenka.polcerova@anev.cz

Co dělá v ANEV:

Lenka je předsedkyně organizace, řídí strategické směřování a stará se o finance. Některé projekty vede a v jiných je zapojena jako expertka na neformální vzdělávání.

Zkušenosti:

První projekt v neformálním vzdělávání absolvovala v roce 2003, od roku 2005 je aktivně organizuje. Dobrovolně působila v organizaci United Games of Nations jako koordinátorka projektů a mentorka a koordinátorka Evropské dobrovolné služby, v rámci mezinárodních United Games International působila v představenstvu a zařizovala komunikaci a PR.

V letech 2011-2014 pracovala na České národní agentuře Mládež, kde spravovala a hodnotila projekty neformálního vzdělávání v programu Mládež v akci, koordinovala školení pro žadatele a pracovníky s mládeží a expertně se věnovala tématu neformálního vzdělávání. Od roku 2014 je předsedkyní Asociace neformálního vzdělávání a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na práci s mládeží. Od roku 2015 navíc pracuje v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, kde propojuje neformální vzdělávání s mezinárodním dobrovolnictvím a výchovou k aktivnímu občanství.