EduLabs

Kategorie: EduLabs

Inovace v práci s mládeží jsou potřeba víc, než kdy dřív. Organizace pracující s mladými lidmi jsou v těžké pozici. Musí být flexibilní, měnit aktivity z offline do online a zpět, reagovat na to, jak dopadá současná situace spojená s pandemií i agresí na Ukrajině na mladé lidi. Je výzva pracovat i na strategické úrovni a zapracovávat inovace, pracovníci často tápou, kde vlastně začít. 

A proto je hlavní myšlenkou projektu EduLabs přinést užitečné inovace doslova ke dveřím pracovníků s mládeží. Zaťukáme a necháme je na prahu jako dáreček 🙂 Chceme jim práci s inovacemi co nejvíc zjednodušit a pomoci jim adaptovat nové aktivity a přístupy na jejich praxi. Záměrem projektu je modernizovat neformální vzdělávání v práci s mládeží tím, že inovativní metodologie, mezioborové nástroje a přístupy přineseme co nejblíže pracovníkům s mládeží a organizacím pracujícím s mládeží tak, aby se začaly hojně používat.

V praxi to znamená, že přístupy, metodologie i jednotlivé metody budou popsány na jednom místě, v národních jazycích, tak, aby byla čitelná čtecím zařízením pro neslyšící

a aby byl jejich popis jednoduchý, snadno prakticky využitelný, ale také obsahoval tipy na to, jak s metodou pracovat v různorodé skupině účastníků (včetně těch se speciálními potřebami) a ve variacích online a offline. Budeme inspirovat pracovníky s mládeží novými přístupy, trendy a metodami, které mohou použít v běžných aktivitách, a zvyšovat jejich kapacitu průběžně pracovat s inovacemi den co den.

V projektu budeme pracovat na:

 • Toolboxu – rozvineme stávající web www.neformalnivzdelavani.eu, přidáme do něj kopu zajímavých metod i informací, přeložíme do dalších jazyků a navážeme na něj workshopy.
 • podcastech – pro inspirování v různých aktuálních tématech pro práci s mládeží. Budeme nahrávat podcasty v češtině, ale i v dalších jazycích (například slovenština a angličtina). Navážeme tak na úspěšné podcasty Talking Youth Work, které budeme přepisovat do písemné formy rozhovorů.
 • otevřeném online kurzu (tzv. MOOC) na téma inovací – jak pracovat s inovacemi systematicky v organizacích pracujících s mládeží a jak podporovat inovativní smýšlení

Kromě toho zorganizujeme workshopy a konference – online a offline.

Během projektu chceme zasáhnout alespoň 1500 pracovníků s mládeží mimo organizace zapojené do projektu. Pokud počítáme, že každý z nich pracuje s minimálně 10 mladými lidmi, p

Plánujeme dosah na 15.000 mladých lidí do konce projektu. A další tisícovky budou naskakovat po jeho skončení.

Díky projektu pracovníci s mládeží budou:

 • lépe připraveni na to, aby obnovovali své aktivity s mladými lidmi naživo i v online podle aktuální situace a trendů,
 • vědoměji reagovat na aktuální situaci, přinášejíc malé inovace nebo celé nové metodologie, kam se jim (a jejich cílovým skupinám) to v jejich aktivitách hodí
 • snadno rozumět a využívat metody a metodologie popsané a publikované online.

Znamená to, že jejich aktivity budou pro účastníky:

 • Zábavnější a poutavé – budou vedeny metodami, které jsou pro mladé atraktivní
 • Efektivnější pro rozvoj kompetencí mladých lidí – více se naučí a více rozvinou své kompetence
 • Otevřenější a inkluzivní – díy rozšířenému popisu metod v Toolboxu i průběžným testováním v praxi
 • Lépe organizované – s jasnými vzdělávacími cíli a záměrnou prací s kompetencemi mladých lidí

Díky tomu všemu, mladí lidé budou:

 • Motivovanější se dále zapojovat do dalších aktivit, eventuálně je v budoucnu organizovat a zůstat aktivní v místní komunitě neb
  o na dalších úrovních  
 • Lépe připravení pro svůj osobní i profesní život (díky kompetencím, které si na aktivitách rozvinuli) a motivováni, aby se dále vzdělávali 
 • Tolerantnější a respektující, protože budou zvyklí na inkluzivní aktivity a fungování v různorodé skupině 

Projekt EduLabs koordinuje Asociace neformálního vzdělávání spolu s partnery z Finska (HUMAK – University for Applied Sciences), Portugalska (sociální podnik Team Mais) a Slovenska (YouthWatch). Byl podpořen programem Erasmus+ a spolufinancován zdroji na národní úrovni a vlastními prostředky zapojených organizací.