Je libo trochu magie?

publikováno 9. 12. 2017

Přihlaste se na A Kind of Magic! Jedná se o dlouhodobé mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží, zaměřené na téma práce s odlištnostmi – diverzitou.

Projekt se skládá se ze 2 pobytových školení a praktické fáze mezi školeními, kdy účastníci zrealizují vlastní vzdělávací aktivitu.

  • 1.školení: 9.-16.2.2018 v ČR, ekologické centrum Sluňákov: www.slunakov.cz
  • 2. školení: 21.-27.5.2018 v Itálii, cca 120km od Říma, centrum Sermugnano
  • praktická fáze: březen – duben 2018

 Během prvního školení budou účastníci rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro práci s mládeží, přípravu kvalitních vzdělávacích aktivit, a práci s tématem diverzity – odlišnostmi. Během praktické fáze budou mít účastníci podporu ve formě koučinku a konzultací s týmem a ostatními účastníky.
Prioritu budou mít účastníci, kteří pracují mimo jiné s mládeží, která je nějakým způsobem znevýhodněná, nebo mladými lidmi z nějaké menšiny (kulturní, sociální, náboženské…).

Více info a odkaz na přihlášky najdete v Infopacku. Přihlášky do 21. prosince!