Úvod do kompetenčního vzdělávání probereme 1. února

publikováno 30. 11. 2022

Zajímá vás, co jsou ty všemocné kompetence, jak se s nimi pracuje a proč je důležité jim rozumět? Vše se dozvíte na workshopu s lektorkou Jolanou Dočkalovou. Z kurzu si do praxe odnesete nové poznatky a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT.

1. února 2023 v Paláci YMCA v Praze 9:30 – 12:30

Obsah workshopu

  • Představíme vám kompetence a to, jak důležitou roli ve vzdělávání hrají.
  • Naučíte se v rámci praktických cvičení jednotlivé složky kompetencí rozpoznávat.
  • Seznámíte se s metodami, jak při přípravě, realizaci a vyhodnocení vzdělávacích aktivit s kompetencemi pracovat.
  • Seznámíte se s adaptací Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů.
  • Vyzkoušíte si formulace vzdělávacích cílů pro zadanou vzdělávací aktivitu na konkrétních příkladech.
  • Seznámíte se také se způsobem evaluace vzdělávacích aktivit v kontextu kompetenčního vzdělávání.
  • Získáte další zdroje a studijní materiály pro danou oblast.

Cena je 500 Kč. Krátce po registraci Vám přijde na email informace s platebními údaji.

Chci se přihlásit

O lektorce Jolaně Dočkalové

Vzdělávání, hlavně tomu neformálnímu, se v česko-slovenském a evropském kontextu věnuje  20 let. Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit neziskových organizací, škol i sociálních podniků. Při své práci využívá principy neformálního vzdělávání, mentoring a koučování. Vystudovala kulturní a sociální antropologii, prošla řadou metodických školení z oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje, má dokončený tříletý výcvik Gestalt koučinku.

V současné době učí zájemce koučovacímu řemeslu v rámci akreditovaného výcviku Gestal Essence, pro Teacher Academy školí učitele z celé Evropy ve využívání koučovacího přístupu a mentoringu. Je školitelkou akreditovaných dlouhodobých školení MarkerCS pro pracovníky s mládeží, a Marker do škol, v kterém seznamuje učitele s metodami neformálního vzdělávání a jak jejich potenciál využívat v pedagogické praxi. Je mentorkou na školách a metodičkou projektu Akademie Young Caritas.  Od roku 2020 spolupracuje se sítí inovatinvích škol –  Scioškol na přípravě jejich nové vzdělávací koncepce.

S Jolanou se můžete setkat při individuálním, párovém i týmovém koučinku, a to jak osobně, tak online, neboť má svoji soukromou koučovací praxi. Baví ji učit se, nejlépe vzájemně,  díky svým 3 dětem se jí to daří každý den. Více o Jolaně najdete také na jejím LinkedInu.