EVS/ESC Galaxy

Inspirace a zdroje pro EVS/ESC koordinátory

V rámci několika kurzů s tématem mezinárodního dobrovolnictví, které jsme organizovali, vznikly dvě brožury: EVS Galaxy a ESC Galaxy, které shrnují fakta, poznatky a zkušenosti lidí, kteří se dlouhodobě zabývají prací s dobrovolníky.

Brožury jsou kolekcí článků na různá témata od řady autorů. Brožura EVS Galaxy je z roku 2017 a je původně zaměřena na program Evropská dobrovolná služba. ESC Galaxy je z roku 2020 a zabývá se programem Evropské sbory solidarity.

V obou publikacích najdete články jak spojené s konkrétními tématy programů, tak příspěvky k obecným tématům, platným napříč dobrovolnickými programy.

Na webu evsgalaxy.net si můžete přečíst více o pozadí vzniku brožur, stáhnout si je
vcelku či po samostatných kapitolách.