Úvod do kompetenčního vzdělávání

Den konání akce: 1. 2. 2023

Čas konání akce: 9:30 - 12:30 v Praze

Podrobné informace o akci: https://www.anev.cz/2022/11/30/uvod-do-kompetencniho-vzdelavani-probereme-1-unora/