« Nabízíme

Koučování ve vzdělávání – výcvik pro pedagogy a pedagožky

Účastníci/ce se během kurzu seznámí s koučováním jako jedním z účinných přístupů ve vzdělávání a pro rozvoj kompetencí dětí a mladých lidí v 21. století. Porozumí základním principům a postupům koučování, například jak vést strukturovaný koučovací rozhovor, naučí se řadu koučovacích metod a procvičí si základní koučovací dovednosti. Osvojí si základy jak individuálního, tak  skupinového a týmového koučování.  Vyzkouší si koučování na vlastní kůži a naučí se také řadu sebe koučovacích aktivit. Kromě základů koučování se také seznámí se specifiky koučování dětí a mladých lidí ve škole i mimo ni, a to jak při práci s jednotlivci, tak se skupinami a týmy. Dále se dozvědí o nových přístupech a trendech ze světa inovativního vzdělávání dětí a mladých lidí v ČR i v Evropě. 

Vzdělávací cíle jsou nastaveny tak, aby účastníci po ukončení vzdělávacího procesu uměli zejména:

    • Používat různé aspekty koučovacího přístupu: individuální, skupinový, týmový a sebekoučink.
    • Přizpůsobit koučování potřebám dětí a mladých lidí.
    • Kombinovat různé koučovací metody a nástroje.
    • Společně s “klientem” vypracovat koučovací kontrakt a stanovit dosažitelné cíle.
    • Strukturovaně provádět koučovací rozhovory, revidovat rozvojový plán a poskytovat zpětnou vazbu.

Rozsah: 110 vzdělávacích hodin (80 prezenčně + 30 distančně – praxe, intervize, supervize, samostudium), č.akr. MSMT- 21909/2022-3-666

Školí:

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o školení či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám