« Nabízíme

Základy koučinku pro pedagogy

Koučink je velmi efektivní a moderní metoda k (sebe)rozvoji člověka. Podporuje cestu ke změně, pomáhá v orientaci v problémových situacích, v hledání vhodných řešení a v dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů, ať už v osobním či profesním životě. Účastníci se na kurzu dozvědí, jak vypadá koučink a jaké nástroje a techniky využívá – seznámení se s koučovacím procesem včetně ukázky koučovacího sezení a reflexe. Díky semináři účastníci porozumí základním principům koučinku a odliší ho od jiných forem poradenství, školení, vedení a řízení nebo psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické využití koučinku a koučovacího přístupu ve školním prostředí či v rámci mimoškolního vzdělávání, na praktické uplatnění jeho nástrojů během vzdělávacího procesu, ale i při komunikaci s dětmi, rodiči, kolegy nebo při vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti. 

 

 Účastníci během kurzu:

  • porozumí základním principům koučování a koučovacího přístupu; 
  • vyjasní si základní vymezení individuálního, skupinového / týmového koučink oproti dalším podpůrným přístupům,které se využívají pro rozvoj lidského potenciálu;
  • naučí se vědomou práci s otázkami, tedy jaké druhy otázek je možné pokládat; konkrétně kdy, jak a proč se ptát;
  • seznámí se s typologií otázek dle teorie Petra Parmy a jak tento přístup využít ve vzdělávání;
  • zjistí, jaké může mít otázka funkce v efektivní komunikaci s druhými lidmi a dětmi (například zjišťovací, kontrolní, rozvojovou / podpůrnou);
  • osvojí si principy stanovování cílů v koučinku (SMART/ER) a koučovacího procesu (GROW);
  • budou reflektovat, jak lze práci s vnitřní a vnější motivací cíleně zařadit do výuky a zvýšit tak angažovanost a interakci dětí na vzdělávacím procesu
  • získají inspiraci na další zdroje a podpůrné materiály k samostudiu.

 

Kurz je určen pro pedagogy volného času, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, SOŠ a SOU a trvá 9 hodin a je akreditován. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@anev.cz.

 

Školí:

Jolana Dočkalová

Dlouhodobě se zaměřuje na využívání koučovacího přístupu ve vzdělávání a jeho propojování s principy neformálního vzdělávání. Pracuje s projektovými manažery, pedagogy volného času, pracovníky s mládeží a učiteli, školiteli a začínajícími kouči. Školí, mentoruje a koučuje v ČR i Evropě, věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a budování kapacit týmů. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.