« Nabízíme

Úvod do koučovacího přístupu v pedagogické praxi

Týmový koučink pomáhá týmům dosahovat jejich cílů a zároveň vytváří udržitelné prostředí, které podporuje vnitřní motivaci zúčastněných, jejich participaci na procesu a spolupráci. Proces týmového koučování pomáhá týmům sjednotit se na společném záměru, vytvořit inspirativní vizi, vytvořit zdravé týmové vztahy s jasně definovanými rolemi, nést odpovědnost za chování i výsledky a přijímat konstruktivní rozhodnutí v souladu s cíli týmu.

Všechny tyto principy jsou využitelné i při práci s dětmi a mladými lidmi, zvláště když chtějí pedagogové/žky ve školách i pedagogové/žky volného času podpořit rozvoj klíčových kompetencí svých svěřenců a svěřenkyň a podporovat rozvoj jejich učební autonomie.

Vzdělávací cíle:

  • Seznámit se s týmovým koučinkem, jeho principy a možnostmi v práci s se skupinou pro pedagogickou praxi
  • Porozumět koučovacímu základním krokům týmového procesu koučováním(využití GROW modelu nebo koučovací šipky Erikson School modelu) v práci s týmem)
  • Vymezit koučink oproti dalším přístupům skupinové práce
  • Vyzkoušet si konkrétní aktivity týmového koučování na vlastní kůži
  • Reflektovat využitelnost metod týmového koučování ve své praxi

Rozsah: 9h, prezenční forma výuky, č. akr. MSMT- 22243/2021-4-648

 

Školí:

Jolana Dočkalová

Dlouhodobě se zaměřuje na využívání koučovacího přístupu ve vzdělávání a jeho propojování s principy neformálního vzdělávání. Pracuje s projektovými manažery, pedagogy volného času, pracovníky s mládeží a učiteli, školiteli a začínajícími kouči. Školí, mentoruje a koučuje v ČR i Evropě, věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a budování kapacit týmů. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám