EVS in Our Hands

Kategorie: EVS in Our Hands

Věříme, že role koordinátorů je zásadní pro pozitivní posun organizací zapojených do projektů Evropské dobrovolné služby (EDS) a stejně tak pro osobnostní a profesní rozvoj dobrovolníků EDS. Proto jsme přišli s projekty „EVS in Our Hands“ a “EVS Gathering”, školeními, která nabízela více či méně zkušeným koordinátorům EDS prostor dále rozvíjet jejich potenciál a kompetence. Rozvíjet se profesně i osobnostně, nechat se inspirovat netradičními metodami práce, propojením s místní přírodou, komunitou a především vzájemným sdílením zkušeností z práce s EDS – to všechno tato školení obsahovala. Do projektu EVS Gathering jsme zapojili i organizace ze zemí východní Evropy mimo EU.