A Kind of Magic

Kategorie: A Kind of Magic

A Kind of Magic bylo dlouhodobé mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží, zaměřené na téma práce s odlišnostmi – diverzitou.

Účastnilo se 28 pracovníků s mládeží, kteří pracují se znevýhodněnou mládeží, nebo s mladými lidmi z nějaké kulturní, sociální, náboženské, či jiné menšiny. Společně rozvíjeli znalosti a dovednosti potřebné pro práci s mládeží, přípravu kvalitních vzdělávacích aktivit, a práci s tématem diverzity – odlišnostmi, a objevovali účinné strategie pro potírání stereotypů a stigmatizace spojené s marginalizovanými skupinami. Také sdíleli zajímavé metody, techniky a dovednosti, které jim pomohou vytvořit přátelské a přívětivé prostředí k odlišnostem otevřené.
Během praktické fáze pracovali na vlastních projektech za podpory ze strany týmu a ostatních účastníků – formou koučinku a konzultací.

Projekt se skládal ze 2 pobytových školení a praktické fáze mezi školeními, kdy účastníci zrealizovali vlastní vzdělávací aktivitu.

  • 1.školení: 9.-16.2.2018 v ČR, ekologické centrum Sluňákov: www.slunakov.cz
  • 2. školení: 21.-27.5.2018 v Itálii, cca 120km od Říma, centrum Sermugnano
  • praktická fáze: březen – duben 2018

Projekt byl pořádán ve spolupráci s šesti dalšími organizacemi ze šesti různých států Evropské unie.

Projekt byl financován programem Erasmus+.