Coach the Change

Kategorie: Coach the Change

Coach the Change bylo dlouhodobé mezinárodní školení zaměřené na to, jak pracovat se změnou prostřednictvím nenásilné komunikace a koučování. Jeho prostřednictvím jsme pomohli zapojeným pracovníkům s mládeží čelit novým výzvám a připravit je práci se změnou, ať už v profesní rovině každého účastníka, a nebo ve strategické rovině týkající se změn v organizacích, ve kterých účastníci pracuji.

Jako účinné nástroje při práci se změnou vnímáme právě techniky koučinku a nenásilní komunikace, které si účastníci v mezifázi mohli vyzkoušet v praxi.

K hlavním cílům školení patřilo:

– získání povědomí o nových trendech v práci s mládeží a mezi mladými lidmi, a pomoci tak účastníkům naučit se pracovat se změnami v práci a zvýší kvalitu práce;
– rozvíjení nových dovedností (např. metody koučování, komunikační schopnosti, týmová práce, teorie změny), které účastníkům pomohou lépe pracovat s cílovými skupinami a v rámci svých organizací;
– podpora mladých pracovníků v používání získaných inovativní přístupů, nástrojů a metod v každodenní praxi.

Školení probíhalo ve dvou fázích. První proběhla 16. – 21. 10. 2018 (v Chotěboři, ČR) a druhá proběhla 22. – 27. 1. 2019 (na Oravě, Slovensko).

Více informací najdete na webových stránkách SALTO Youth. Projekt jsme spolupořádali se slovenskou organizací Youthwatch a polskou organizací JEDEN SWIAT za podpory programu Erasmus +.