Coach the Change

Coach the Change

Coach the Change je dlouhodobé mezinárodní školení zaměřené na to jak pracovat se změnou prostřednictvím nenásilné komunikace a koučování. Spolupořádáme ho se slovenskou organizací Youthwatch a polskou organizací JEDEN SWIAT.

Snažíme se přispět ke zlepšení kompetencí pracovníků s mládeží a tím zlepšit kvalitu práce s mládeží ve střední Evropě. Naším cílem je pomoci pracovníkům s mládeží čelit novým výzvám a připravit je práci se změnou, ať už v profesní rovině každého účastníka, a nebo ve strategické rovině týkající se změn v organizacích, v kterých účastníci pracuji.

Jako účinné nástroje při práci se změnou vnímáme právě techniky koučinku a nenásilní komunikace, které si účastníci v mezifázi mohou vyzkoušet v praxi.

Školení probíhá ve dvou fázích. První proběhla 16. – 21. 10. 2018 (v Doubravce, ČR) a druhá proběhla 22. – 27. 1. 2019 (na Oravě, Slovensko).

K jeho hlavním cílům patří:

– získání povědomí o nových trendech v práci s mládeží a mezi mladými lidmi, a pomoci tak účastníkům naučit se pracovat se změnami v práci a zvýší kvalitu práce;
– rozvíjení nových dovedností (např. metody koučování, komunikační schopnosti, týmová práce, teorie změny), které účastníkům pomohou lépe pracovat s cílovými skupinami a v rámci svých organizací;
– podpora mladých pracovníků v používání získaných inovativní přístupů, nástrojů a metod v každodenní praxi.

Více informací najdete na webových stránkách SALTO Youth.