ESCalator – New levels of European volunteering

Kategorie: ESCalator – New levels of European volunteering

Školením ESCalator jsme cílili na zvýšení kvality práce s dobrovolníky Evropského sboru solidarity (ESC) v akreditovaných organizacích, a to skrze osobní a profesní rozvoj koordinátorů projektů Sboru v zemích EU i v Partnerských zemích (region západní Balkán a jihovýchodní Evropa). Zároveň jsme chtěli podnítit v koordinátorech motivaci a chuť tuto práci dělat s přesvědčením, přinášet do projektů nové prvky, inspiraci a na základě získaných znalostí a rozšíření kompetencí projekty Sboru zkvalitňovat.

Výstupem školení ESCalator je brožura ESC Galaxy, podpůrný nástroj určený koordinátorům dobrovolnických projektů a mentorům. Věnuje se specifikům vzdělávacího programu Evropský sbor solidarity, užitečným nástrojům na podporu osobního rozvoje dobrovolníků, nabízí vhled do mezinárodních dobrovolnických projektů v zemích Západního Balkánu a zkušenosti s mezinárodními dobrovolnickými projekty z různých zemí. Tato brožura doplňuje již zpracovaná témata k mezinárodnímu dobrovolnictví z minulých let publikovaná v brožuře EVS Galaxy.

Brožuru si můžete stáhnout zdarma

V rámci školení jsme:

  • objevili různé typy projektů Evropského sboru solidarity a jaké jsou role, potřeby a kompetence koordinátorů Sboru,
  • rozvinuli kompetence a motivaci koordinátorů Sboru,
  • prohloubili jejich znalosti a dovednosti v komunikaci (dávání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty Sboru, s cílem podpořit vzdělávací proces v dobrovolnických projektech), včetně interkulturní dimenze,
  • sdíleli příklady dobré praxe, tipy a zkušenosti koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů Sboru ze zemí EU a Partnerských zemích
  • podpořili síťování mezi účastníky, zastoupenými organizacemi a prohloubení jejich dlouhodobé spolupráce (země EU, region Western Balkan/SEE).

V rámci projektu jsme tedy zorganzovali mezinárodní školení, které se uskutečnilo 10. – 16.9.2019 v České republice. 

Cílová skupina: zkušení koordinátoři projektů Evropské dobrovolné služby (EDS)/ Evropského sboru solidarity z akreditovaných podpůrných a hostitelských organizací.

Zapojené země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Itálie, Kosovo, Německo, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Toto školení volně navázalo na úspěšná předešlá mezinárodní školení EVS in Our Hands (Praha 2015) a EVS Gathering (Morávka, 2016) a je reakcí na aktuální potřeby koordinátorů ESC v různých zemích, často vycházejících z transformace Evropské dobrovolné služby na nový program Evropský sbor solidarity.

Projekt je podpořen z grantu Erasmus+.

 

 

 

 

 

Za fotky děkujeme Honzovi Látalovi.