ESCalator – New levels of European volunteering

ESCalator – New levels of European volunteering

Toto školení volně navazuje na úspěšná předešlá mezinárodní školení EVS in Our Hands (Praha 2015) a EVS Gathering (Morávka, 2016) a je reakcí na aktuální potřeby koordinátorů EVS v různých zemích, často vycházejících z transformace Evropské dobrovolné služby na nový program Evropský sbor solidarity.

Rádi bychom přispěli ke zvýšení kvality práce s dobrovolníky Evropského sboru solidarity v akreditovaných organizacích, skrze osobní a profesní rozvoj koordinátorů projektů Sboru v zemích EU i v Partnerských zemích (region Western Balkan/SEE). Zároveň chceme podnítit v koordinátorech motivaci a chuť tuto práci dělat s přesvědčením, přinášet do projektů nové prvky, inspiraci a na základě získaných znalostí a rozšíření kompetencí projekty Sboru zkvalitňovat.

V rámci projektu organizujeme mezinárodní školení, které se uskuteční 10. – 16.9.2019 v České republice. 

Zapojené země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Itálie, Kosovo, Německo, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Cílová skupina: zkušení koordinátoři projektů Evropské dobrovolné služby (EDS)/ Evropského sboru solidarity z akreditovaných podpůrných a hostitelských organizací.

V rámci školení budeme:

  • objevovat různé tipy projektů Evropského sboru solidarity, a jaké jsou role, potřeby a kompetence koordinátorů Sboru,
  • rozvíjet kompetence a motivaci koordinátorů Sboru,
  • prohlubovat znalosti a dovednosti v komunikaci (dávání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty Sboru, s cílem podpořit vzdělávací proces v dobrovolnických projektech), včetně interkulturní dimenze, zvýšení porozumění novému programu Evropský sbor solidarity,
  • sdílet příklady dobré praxe, tipy a zkušenosti koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů Sboru ze zemí EU a Partnerských zemích (region Western Balkan/SEE),
  • podporovat síťování mezi účastníky, zastoupenými organizacemi a prohloubení jejich dlouhodobé spolupráce (země EU, region Western Balkan/SEE).

Pozvánka na školení je k dispozici ke shlédnutí na http://bit.ly/esc-invite3

Další infromace najdete také na webu SALTO Youth https://bit.ly/2xCGfWq

Zájemci se mohou hlásit do 15.7.2019 na http://bit.ly/escalator-appl.

Projekt je podpořen z grantu Erasmus+.