EVS Gathering

Kategorie: EVS Gathering

Našim hlavním cílem bylo přispět ke zvýšení kvality práce s dobrovolníky evropské dobrovolné služby (EDS; European Voluntary Service = EVS) v akreditovaných organizacích, s důrazem na osobní a profesní rozvoj koordinátorů a mentorů projektů EDS, chuť tuto práci dělat s přesvědčením, chutí, motivací a zároveň s dostatečnými znalostmi a kompetencemi, které jsou pro takovou práci potřeba.

Hlavním výstupem projektu je publikace a webová stránka EVS Galaxy, která poskytuje kompletní návod a inspiraci komukoli pracujícímu s EDS, složenou z příspěvků zkušených kooridnátorek/ů, mentorek/ů či akreditorek/ů.

Toto školení bylo návaznou aktivitou loňského úspěšného mezinárodního školení EVS in Our Hands.

Na podzim 2017 byl projekt oceněn Domem zahraniční spolupráce MŠMT v rámci soutěže Pečeť kvality (pdf formát).

Dílčí cíle samotného školení EVS Gathering byly následující:

  • rozvoj kompetencí a motivace koordinátorů EDS;
  • prohloubení znalostí a dovedností v komunikaci (dávání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty EDS, s cílem podpořit vzdělávací proces během EDS), včetně problematiky řešení konfliktů, jak na interkulturní dimenzi v projektech;
  • sdílení příkladů dobré praxe, tipů a zkušeností koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů EDS – tentokrát zejména skrze studijní návštěvy v celkem 4 lokál. hostitelských organizacích Slezské Diakonie;
  • podpora síťování mezi zastoupenými organizacemi a účastníky (země EU, region EECA a SEE).