EVS Gathering

EVS Gathering

Toto školení bylo návaznou aktivitou loňského úspěšného mezinárodního školení EVS in Our Hands. Reagovalo jednak na výstupy výzkumu týkajícího se mapování potřeb koordinátorů EDS, jednak na nově identifikované potřeby koordinátorů EDS-účastníků loňského mezinárodního školení EVS In Our Hands.

Našim hlavním cílem bylo přispět ke zvýšení kvality práce s dobrovolníky EDS v akreditovaných organizacích, s důrazem na osobní a profesní rozvoj koordinátorů a mentorů projektů EDS, chuť tuto práci dělat s přesvědčením, chutí, motivací a zároveň s dostatečnými znalostmi a kompetencemi, které jsou pro takovou práci potřeba.

Hlavním výstupem projektu je publikace a webová stránka EVS Galaxy, která poskytuje kompletní návod a inspiraci komukoli pracujícímu s EDS, složenou z příspěvků zkušených kooridnátorek/ů, mentorek/ů či akreditorek/ů.

Na podzim 2017 byl projekt oceněn Domem zahraniční spolupráce MŠMT v rámci soutěže Pečeť kvality (pdf formát).

Dílčí cíle samotného školení EVS Gathering byly následující:

  • rozvoj kompetencí a motivace koordinátorů EDS;
  • prohloubení znalostí a dovedností v komunikaci (dávání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty EDS, s cílem podpořit vzdělávací proces během EDS), včetně problematiky řešení konfliktů, jak na interkulturní dimenzi v projektech;
  • sdílení příkladů dobré praxe, tipů a zkušeností koordinátorů pro rozvoj, inspiraci, zkvalitnění a zlepšení práce koordinátorů EDS – tentokrát zejména skrze studijní návštěvy v celkem 4 lokál. hostitelských organizacích Slezské Diakonie;
  • podpora síťování mezi zastoupenými organizacemi a účastníky (země EU, region EECA a SEE).

Plánujeme pokračování – sledujte nás 🙂