Mapování občanského vzdělávání v Evropě

Kategorie: Mapování občanského vzdělávání v Evropě
V roce 2022 se naše organizace zapojila do historicky první iniciativy mapování občanského vzdělávání v Evropě.
Projekt Mapping civic education in Europe je veden organizací THE CIVICS Innovation Hub a Asociace neformálního vzdělávání se stala mapovacím partnerem za Českou republiku.
Výsledky výzkumu z prvních 21 zemí jsou k dispozici na interaktivní mapě, kde se mimo jiné dozvíte, jakými tématy se aktéři občanského vzdělávání zabývají v oblasti neformálního a informálního vzdělávání, jaké jsou jejich cílové skupiny a jaká je jejich spolupráce s ostatními.
Zanalyzovány byly i potřeby jednotlivých respondentů a tak můžeme informovat o práci subjektů podporujících občanskou společnost v Evropě. Aktuálně tým The CIVICS Innovation Hub pokračuje v dalším rozvoji mapy, kterou doplní o dalších 10 nových zemí.

O metodice projektu, srovnávacích zjištěních i doporučeních se dočtete v publikaci Great Expectations: Demands and Realities of Civic Education in Europe.