Publikace o kvalitě v práci s mládeží

Neformální učení dokáže flexibilně reagovat na aktuální potřeby vzdělávání. U mladých lidí nabývá stále víc na významu, zvláště s rozvojem měkkých dovedností a kompetencí pro 21 století. Nabídka aktivit je široká, ale jak se pozná, které z nich jsou kvalitní? Systémový nástroj k hodnocení kvality aktivit v ČR chyběl. Proto jako první přinášíme způsob, jak lze sledovat, vyhodnocovat a navenek prezentovat přínosy vybraného vzdělávání, které mapuje rozvoj znalostí, dovednosti a postojů. Metodologie je určena pro organizace, které (neformálně) vzdělávají mladé lidi v jejich volném čase.

Jak popsat kvalitu v práci s mládeží, jak ji měřit a rozvíjet? To byly hlavní otázky, na které jsme v projektu Youth Work Quality Focus (YQF) hledali odpovědi. Vnímáme potřebu profesionalizovat procesy v práci s mládeží a uznávat její přínosy, a to se bez systematické péče o kvalitu neobejde. V České republice a na Slovensku již některé organizace s tématem kvality pracují především v rovině řízení organizací, ale mapování kvality aktivit pro mládež zatím zůstává bez větší pozornosti. Přitom právě kvalita aktivit je zásadní pro to, jaký dopad má práce s mládeží na život mladých lidí a jejich osobní rozvoj.

Hlavním výstupem projektu jsou dvě publikace:

  • Kapesní průvodce kvalitou v práci s mládeží slouží jako praktický pomocník organizacím, které si systém měření kvality aktivit plánují nastavit – provede je procesem krok po kroku.
  • Cesta za kvalitou shrnuje různé cesty, jak ke stanovení kvalitativních indikátorů dojít, opisuje konkrétní příklady dobré praxe a další užitečné rady a nabízí i formulaci indikátorů, kterými se můžete inspirovat.

Obě publikace si můžete stáhnout zdarma. V případě, že máte zájem o tištěnou verzi, vyplňte nám tento objednávkový formulář. Kapesního průvodce můžete získat za 150,- Kč, Cestu za kvalitou pak za 200,- Kč.

Více o dopadu metodologie:

Zapojené organizace, které přímo pracují s mladými lidmi v pravidelných aktivitách, během testování metodologie:

  • posílily své know-how v oblasti hodnocení kvality a dopadu aktivit,
  • vylepšily kvalitu svých aktivit mj. tím, že na aktivitách se účastníci více naučí,
  • po sesbírání většího množství dat budou moci srozumitelně prezentovat výsledky své práce (např. směrem k donorům, což může znamenat mj. vylepšení financování v sektoru),
  • proces jim často pomohl lépe vydefinovat jejich vize či cíle.

Pokud se budeme bavit o dopadu na mladé lidi, ti budou ve zlepšených aktivitách efektivněji rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje, na které mívají vzdělávací aktivity největší vliv. Ukazuje se totiž, že neformální vzdělávání umí výrazně ovlivnit převzetí zodpovědnosti, schopnost řešit problémy, hledat řešení, pracovat v týmu a mnoho dalšího. Smysluplně využitý volný čas může navždy změnit pohled mladých lidí na život okolo sebe a na svoji roli v něm.

Zapojené organizace zároveň zdůrazňují potřebu zůstat ve spojení kvůli udržení motivace a mentorské podpoře. Proto plánujeme kontakt s nimi udržet a také zapojit více organizací. Díky tomu nejen získáme další příklady dobré praxe, ale také další data pro společné indikátory, jejichž základ jsme aktuálním projektem položili: Všichni partneři se hlásí k tomu, že práce s mládeží by měla poskytovat bezpečné prostředí, které umožňuje každému jedinci:

  • být sám sebou,
  • svobodně se projevovat a být takto přijímán druhými,
  • zažít úspěch,
  • mít pocit, že je pro vedoucí i pro skupinu důležitý a jeho/její názory jsou brány vážně.

Partneři se shodli i v tom, že ač je důležitost tohoto principu neoddiskutovatelná, ani data z této oblasti nejsou běžně získávána od cílové skupiny a jsou rozhodnutí k tomu učinit patřičné kroky ve svých organizacích. Indikátory z této oblasti plánujeme následně použít i pro širší společenskou diskusi o kvalitě v práci s mládeží na národní úrovni.

Model se dá využít i v dalších oblastech, např. v sociálních službách. Obecně se zapojené organizace shodují, že čím více organizací bude nástroj používat, tím kvalitnější budou aktivity a potažmo i vzdělávání jako takové.

Podpora

Projekt byl realizován za podpory programu Erasmus + a publikace Kapesní průvodce byla vydána s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.