« Nabízíme

KOMPAS – seznámení s manuálem pro výchovu mládeže k lidským právům

Během školení se budeme intenzivně zabývat tématy spojenými s výchovou mládeže k lidským právům. Školení je koncipováno tak, aby propojilo interaktivní metody neformálního vzdělávání s důkladným teoretickým podkladem v oblasti lidských práv. Soustředíme se na osvojení práce s manuálem KOMPAS a budeme pracovat s metodami jako brainstorming, simulace, práce ve skupinách a řízené diskuse.

Účastníci si ze školení odnesou…

Znalosti:

 • Seznámení se s klíčovými pojmy, mezi něž patří svoboda, spravedlnost, rovnost, lidská důstojnost, nediskriminace, demokracie, univerzálnost, práva a povinnosti, vzájemná závislost a solidarita;
 • Uvědomění, že koncept lidských práv poskytuje rámec pro vyjednávání a dohodu na normách chování v rodině, ve škole, v místním společenství a v širším světě;
 • Porozumí rozdílům mezi občanskými/politickými a sociálními/ekonomickými právy;
 • Povědomí o hlavních sociálních změnách, historických událostech a důvodech, které vedly k uznání lidských práv;
 • Povědomí o základních mezinárodních  dokumentech zajišťující ochranu lidských práv – například Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o právech dítěte a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod;

Dovednosti:

 • aktivní naslouchání a komunikace: schopnost vyslechnout různé pohledy, zkusit obhájit vlastní práva i práva jiných lidí;
 • rozvoj kritického myšlení: vyhledávání potřebných informací, kritické zhodnocení faktů, uvědomování si předsudků, rozpoznání různých způsobů manipulace a rozhodování na základě odůvodněného názoru;
 • schopnost spolupráce a pozitivního přístupu v náročných situacích;

A budou mít příležitost zamyslet se během školení nad následujícími postoji a hodnotami:

 • smysl pro zodpovědnost za vlastní jednání, za osobní rozvoj a sociální změnu;
 • zvídavost, otevřenost a uznání odlišnosti;
 • empatie a solidarita, závazek podporovat ty, jejichž práva jsou ohrožena;
 • smysl pro lidskou důstojnost, hodnotu sebe sama i jiných lidí.

 

Rozsah: 8h, prezenční forma výuky, č. akr. MSMT- 14762/2022-3-442

 

Školí:

Lucie Schubert

Lucie Schubert

Oblast neformálního vzdělávání a podpora procesu učení jednotlivců a skupin, jíž se věnuje téměř 20 let, se jí stala optikou, skrz kterou se naučila dívat na svět. Od podpory osobního rozvoje mladých lidí, pracovníků s mládeží, pomáhajícím profesím byl jen krůček k oblasti sociálního podnikání, inovací a propojování sektorů. Lucii baví přenos metod z prostředí, kterému přináleží, do prostředí nového; lean canvas aplikovaný na neziskové projekty, Art of Hosting metody v businessu a státní správě. V ANEV (Asociace neformálního vzdělávání) působí od jejího počátku. Kromě neformálního vzdělávání její srdce plane už roky pro udržitelnost a aktuálně hackuje eventy s konceptem Green Events v agentuře M-Ocean. Poslední dva roky také zastává roli edu manažerky ve Wikimedia ČR, kde se věnuje OER (otevřeným zdrojům vzdělávání), digitálním kompetencím a využití wiki ve vzdělávání. Více na LinkedIn nebo SALTO.

 

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám