« Nabízíme

Téma: Propojování neformálního a formálního vzdělávání

Vizí naší organizace je, aby se mladí lidé volili vzdělávací cesty podle svých potřeb, zájmů a přístupů, které jim vyhovují. Proto přinásíme do našeho vzdělávání nové přístupy a metody a hledáme zdroje vzájemné inspirace mezi formálním a neformálním vzděláváním. Příkladů dobré praxe je celá řada v obou oblastech, a my podporuejme, aby z nich organizace dokázaly čerpat inspiraci a podporovaly celoživotní vzdělávání každého, kdo se má zájem učit ve škole i mimo ni. Vzděláváme tedy v oblasti metodiky, jak propojit tyto dva světy vzdělávání.

V případě zájmu pište na info@anev.cz.