« Nabízíme

Ucelený základ kompetenčního vzdělávání

Určeno všem pedagogickým pracovníkům na základních a středních školách i pedagogickým pracovníkům volného času, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti pro efektivní vzdělávání. Školení je navrženo tak, aby vás podpořilo ve výuce a pracovních aktivitách s různými cílovými skupinami. Osvojíte si kompetenční přístup a jeho aplikaci do praxe, naučíte se plánovat efektivní vzdělávací cíle, využívat aktivizační metody a pracovat s variabilitou učebních stylů. Kurz vás podpoří v rozvoji vašeho pedagogického přístupu a naučí vás cíleně pracovat s rozvojem kompetencí u studentů/tek. V případě zájmu Vám zašleme více informací včetně detailního programu školení.

 

Rozsah: 18 vyučovacích hodin / 2 dny programu, prezenční forma

Vzdělávací cíle jsou nastaveny tak, aby účastníci/ice po ukončení vzdělávacího procesu:

  • posílili své kompetence ve výuce i jiné pedagogické činnosti díky práci s novými přístupy, principy, metodami a technikami;
  • obohatili svou pedagogickou praxi o nové aktivizační metody a techniky, které umožní více participativní a inkluzivní vzdělávací proces;
  • reflektovali svou dosavadní praxi, porovnali ji s novými znalostmi, dovednostmi a postoji;
  • prohloubili své kompetence spojené s tématem využití projektové/vzdělávací logiky při přípravě vzdělávacích plánů;
  • na základě Bloomovy taxonomie analyzovali, jak mají nastavené vzdělávací cíle ve svých vzdělávacích programech;
  • reflektovali, jak pracují se stanovováním cílů výuky ve své pedagogické praxi;
  • sdíleli zkušenosti, jak se vzdělávacími cíli pracují z pozice učitele / vzdělavatele při přípravě, realizaci a průběžném hodnocení pokroků žáků či účastníků vzdělávání;
  • získali přehled o tom, jakým způsobem podporovat různorodost ve třídě a ve skupině, reagovat na různé vzdělávací potřeby a na rozdílné učební styly účastníků vzdělávání;
  • si vytvořili plán, jak otevřít diskusi nad tématy učení a vzdělávání s kolegy, jako podporu mezioborového sdílení.

Číslo akreditace: MSMT- 21909/2022-3-666,

Školí

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám