« Nabízíme

Umět se učit: Jak rozvíjet kompetenci k učení

Podíváme se na kompetenci zvanou “umění učit se”, konkrétně na procesy učení, které fungují obecně u lidského druhu, a současně i na charakteristiky, které jsou individualizované. Jaké zákonitosti proces učení má? A jak ho můžeme vědomě podporovat ve vzdělávání? Jaké jeho principy jsou pro proces učení výhodné? Podíváme se na práci s biologickými zákonitostmi, motivací, pamětí, dobrovolností, formou vnímání, nebo fungováním mozku. Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí dále rozvíjet své znalosti a dovednosti tak, aby co nejlépe podpořili vzdělávání svých žáků, studentů a účastníků. 

Účastníci (si) během kurzu:

 • osvojí základní principy práce s kompetencí k učení;
 • zjistí, jak nastavovat  cíle výuky dle Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, která je jedním z účinných nástrojů podpory efektivního učení žáků;
 • budou seznámeni s různými aktivizačními metodami neformálního vzdělávání, které následně využijí v praxi;
 • získají přehled o tom, jakým způsobem podporovat různorodost ve třídě, reagovat na různé vzdělávací potřeby žáků a na jejich rozdílné učební styly;
 • sdílejí zkušenosti, jak se vzdělávacími cíli pracují z pozice učitele při přípravě, realizaci a průběžném hodnocení pokroků žáků;
 • dostanou prostor diskutovat nad tématem spojenými s podporou kompetence učení u žáků s kolegy, kteří učí různé předměty, jako podporu mezioborového sdílení.

Získané či podpořené kompetence mohou účastníci kurzu použít:

 • při reflexi a adaptaci stanovování vzdělávacích cílů školních vzdělávacích programů či různých aktivit;
 • při stanovování cílů výuky či aktivit a průběhu jednotlivých hodin;
 • při adaptaci výuky/aktivit pro žáky/účastníky se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • během třídnických hodin;
 • během projektového vyučování či zapojení průřezových témat.

Rozsah: Akce je v délce 9 vyučovacích hodin akreditována pro cílovou skupinu učitelů (číslo akreditace: MSMT-27622/2021-5-807) a pedagogů volného času (MSMT-14762/2022-3-442). Forma školení je prezenční.

 

Školí:

Jolana Dočkalová

Jolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám