Marker CS Next Level

Kategorie: Marker CS Next Level

Projektem Marker CS Next Level plánujeme přispět ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží na Slovensku i v Čechách.

V rámci něj budeme:

  • Zlepšovat kompetence pracovníků s mládeží, tedy těch, kteří se věnují rozvoji mladých lidí v jejich volném čase. Proběhnou další dva ročníky dlouhodobého školení Marker CS, ve kterých budeme experimentovat s distanční formou vzdělávání. Právě je otevřeno přihlašování na dlouhodobé školení Marker – více info na webu.
  • Navazovat a rozvíjet mezisektorová partnerství se školami a soukromými firmami. Máme v plánu vytvořit takový byznys plán, abychom ze vzdělávacího programu Marker CS vytvořili trvale udržitelnou “akademii neformálního vzdělávání”. Díky tomu bude toto školení nadále dostupné i bez grantové podpory pro další pracovníky s mládeží, kteří díky školení vylepší dopad svých aktivit na rozvoj kompetencí mladých lidí.
  • Spolupracovat i s učiteli a školami a propojovat tak vzájemně naše know-how, které nám v práci s mladými lidmi funguje. Budeme se inspirovat mj.tím, jak může sektor neformálního vzdělávání obohatit proces vzdělávání ve školách.

Z čeho vycházíme

Tento projekt vychází z kontextu zkušeností se vzděláváním pracovníků s mládeží Marker CS. Jedná se o dlouhodobý akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky s mládeží, kteří připravují pravidelné aktivity a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze třech pobytových fází a praxe mezi nimi. Aktuální vzdělávací program je postavený na zkušenostech ze 4 předcházejících projektů od roku 2014.

Ke vzdělávacímu programu byla vytvořena i metodická příručka s hravým e-learningem “Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží”, volně dostupná na www.slabikarnfv.eu.

Aktuálně probíhá přihlašování na školení Sledování dopadů v práci s mládeží, které se odehraje v lednu v Praze.

Více o projektu Marker CS Next Level

Projekt koordinuje organizace YouthWatch ze Slovenska, ANEV je v něm zapojená v roli partnera. Aktivity se odehrávají díky finanční podpoře programu Erasmus +, a to od září 2019 do konce srpna 2022.