« Nabízíme

Jak podporovat proces učení

Praktický workshop, kde se budeme věnovat různorodosti stylů učení a jak s ní účinně pracovat pracovat ve vzdělávacích aktivitách.  Zaměříme se na rozpoznání stylů učení žáků/žákyň a účastníků/účastnic, a na to, jak propojit výukové metody s těmito styly. Opírá se o méně známou teorii psychologů Honeyho a Mumforda a přináší inspiraci, jak na tomto teoretickém základě vystavět vzdělávací aktivity tak, aby lépe vyhovovaly všem, přestože se každé z nich přirozeně učí trochu jinými způsoby a kanály.

Na workshopu se naučíte:

  • Zákonitosti fungování mozku a jak ovlivňují naše učení;
  • Jaké styly učení jsou vám vlastní a jaký to může mít vliv na vaši přímou práci ve třídě s dětmi;
  • Jaké jsou charakteristiky jednotlivých stylů učení a jak je v praxi rozpoznat;
  • Jak přizpůsobit své výukové metody různým stylům učení;
  • Jak cíleně pracovat s různorodostí stylů učení skrze vybrané metody a techniky neformálního vzdělávání;
  • Jak jednoduše promítnout tuto teorii stylů učení od Honeyho a Mumforda do svého vyučování;
  • Jak díky tomuto přístupu podpoříte větší aktivní zapojení (participaci) žáků jak během procesu učení, tak na jeho plánování a následném vyhodnocování vlastních pokroků.

Odnesete si svou vlastní diagnostiku, jak to s učením máte vy, a řadu konkrétních příkladů, cvičení a metod, které si vyzkoušíte na vlastní kůži, abyste je následně mohli využívat při své každodenní výuce.

Rozsah: 4h, možná prezenční i online forma, č.akr. MSMT-21909/2022-3-666.

 

Školí:

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám