« Nabízíme

Neformálním vzděláváním k superlearningu

Podíváme se na kompetenci zvanou “umění učit se”, konkrétně na procesy učení, které fungují obecně u lidského druhu, a současně i na charakteristiky, které jsou individualizované. Jaké zákonitosti proces učení má? A jak ho můžeme vědomě podporovat skrze využívání principů neformálního vzdělávání? Jaké jeho principy jsou pro proces učení výhodné? Podíváme se na práci s biologickými zákonitostmi, motivací, pamětí, dobrovolností, formou vnímání, nebo fungováním mozku.

Máte-li zájem se účastnit jako jednotlivec, sledujte náš kalendář akcí či sociální sítě. Tam se dozvíte, jakmile ho budeme znovu pořádat. Chcete-li workshop realizovat v organizaci, ozvěte se nám na info@anev.cz.

Školí:

Jolana Dočkalová

Jolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.