« Nabízíme

Zaostřeno na kvalitu: Jak pracovat se systematickým hodnocením kvality aktivit?

Na workshopu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkouší, jak pracovat systematicky s hodnocením kvality aktivit v práci s mládeží, jak monitorovat dopady vzdělávacích aktivit a jak díky tomu a získávat relevantní informace o výsledcích a výstupech vlastních vzdělávacích aktivit pro vybrané cílové skupiny.

Díky workshopu zjistíte, zda hodnocení kvality je pro Vás a Vaši organizaci tématem, kterým se chcete zabývat podrobněji. V zavádění hodnocení kvality na určitou aktivitu, více aktivit či celou organizaci Vás rádi podpoříme individuálně.

Tématem jsme se podrobněji zabývali v projektu Youth Work Quality Focus, výstupem jsou mj. dvě publikace.

Rozsah workshopu: 4 vyučovací hodiny prezenčně + následně 2h pro konzultaci k tématu, č.akr. MSMT- 22243/2021- 4-648

Cílová skupina: Pedagogové volného času a řídící pracovníci zejm. SVČ a DDM

 

Školí:

Jolana DočkalováJolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Koordinovala projekt Youth Work Quality Focus. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Máte o workshop či jinou formu podpory od ANEV zájem? Pošlete nám stručnou poptávku, ozveme se!

Poptávám