Laboratoř neformálního vzdělávání 2022 – Jakou sloučeninu namícháme letos?

publikováno 23. 6. 2022

Během předchozích Laboratoří jsme se zaměřily na inovace a sdíleli, jak konkrétně ANEV pracuje s rozvojem a podporou kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží

Téma kvality se prolíná všemi směry naší práce, proto jsme ji zvolily jako stavební kámen Laboratoře 2022.  Z  terénu zaznívá potřeba profesionalizace procesů v práci s mládeží a uznávání jejích přínosů, to se však bez systematické péče o kvalitu neobejde. Kvalitnější aktivity znamenají větší dopad práce s mládeží na život mladých lidí a jejich osobní rozvoj. A o kvalitě se navíc diskutuje čím dál víc i na školách. Laboratoř tedy věnujeme všem, kteří vzdělávají a chtějí zlepšit aktivity, které dělají s mladými a pro mladé (včetně dětí).  

Laboratoř vychází z logiky, kterou jsme začaly využívat během projektu Youth Work Quality Focus. Zaměřovaly jsme se v něm na tři aspekty kvality vzdělávacích aktivit – vstupy (např. Etické zásady vaší organizace, vaše požadavky na kvalifikaci pracovníků s mládeží…), procesy (očekávaný průběh projektu, postupy používané pro uznávání toho, co se mladí lidé v projektu naučili…) a výstupy (kupříkladu zkušenosti a získané kompetence účastníků aktivit). 

Z každého aspektu jsme se pokusily vybrat témata, která v současnosti nejvíce hýbají světem vzdělávání a mohou být inspirativní jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávání. 

 

Vybírat tedy můžete z těchto 3 tematických linií  konference, v rámci každé proběhnou dva workshopy: 

Kvalita od A do Z

Účastníci a účastnice nejsou na začátku vzdělávání nepopsanými listy. Přichází s různorodými zkušenostmi a předpokládáme, že na konci vzdělávání u nich došlo k posunu. Jak zmapovat situaci na začátku a ověřit dopad na konci? Během dvou na sebe navazujících workshopů se podíváme na témata situační analýzy, která probíhá jako první krok při přípravě aktivit, a zjišťování dopadů. Jsou opačnými stranami stejného procesu a determinují, jak kvalitně nastavené naše aktivity budou a jak se v budoucnu budou posouvat dopředu.

Kompetence a jejich rozvoj

Kvalita ve vztahu ke kompetencím se vztahuje ke dvěma oblastem: Kompetence vzdělavatele a kompetence mladých lidí, tedy účastníků aktivit. Kompetenčních profilů definujících ideál vzdělavatele, ať už se jedná o pracovníka a pracovnici s mládeží, lektora či lektorky nebo dobrovolného vedoucího, je dostatek. Zároveň často vytvářejí dojem toho, že musíme být trochu nad-lidé. Jak tedy pracovat s rozvojem vlastních kompetencí?  Jak rozvíjet kompetence v týmu tak, abychom pokryli znalosti, dovednosti a postoje a hodnoty, které chceme během vzdělávání rozvíjet? A jak se z toho nezbláznit? Této oblasti se budeme věnovat během prvního workshopu.

Druhý workshop se zaměří na rozvoj kompetencí mladých lidí. V dynamické době se ukazuje, že jednou ze zásadních kompetencí budoucnosti je to, aby se naučili učit se. Protože bez schopnosti rychle se učit a přizpůsobit novým změnám se v rychle se měnícím světě začínáme ztrácet. Tak jak tu kompetenci “učit se učit” vlastně uchopit? Jak dělat aktivity tak, aby ji účastníci rozvíjeli? 

Práce s různorodostí 

Přístup “one fits all” (jedno řešení pro všechny situace) se ukazuje jako funkční jenom pro omezenou část účastníků a účastnic. Naopak z průzkumů vyplývá, že čím různorodější nabídka, přístup a možnost vybírat si svoji cestu vzděláváním a aktivitami, tím více motivace mladí lidé mají a díky tomu se více naučí. Potřebují cítit, že mohou ovlivňovat svoje učení. V této linii se tedy oba workshopy zaměří na různorodost

V prvním workshopu budeme řešit vnímání různorodosti v tom, jak se učíme, tzn. styly učení podle Rity a Kennetha Dunnových. Zaměřují se na různorodost aspektů, které účastníky k učení motivují či oslabují, což samozřejmě ovlivňuje jejich aktivní účast v programu i to, kolik se toho naučí.

Druhý workshop pak naváže praktickou zkušeností s typem aktivity, která vytváří prostor pro to, aby se účastnice a účastníci mohli v rámci tématu sami rozhodnout, co a jak se chtějí a potřebují naučit. Přístup se nazývá Self-Directed Learning, tedy “sebeřízené učení”.

Pro koho je Laboratoř?

Přijít mohou jak lidé, kteří přímo pracují s mladými lidmi (pedagogové volného času, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci, učitelé…) ale i lidé, kteří řeší koncepci své organizace či v rámci nějaké oblasti – zástupci škol, místních akčních skupin, zastřešujících organizací, ale i místní či státní správy. V Laboratoři budeme prolínat konkrétní tipy s tématy, které lze zohlednit právě v koncepční rovině (a nejedná se ani o výbušnou směs :-).

 

 

Místo konání:

Praha (centrum, konkrétní místo bude upřesněn

Datum:

30. září, začneme ve 14:00

Přihlášky:

Chcete vědět jako první, až bude otevřeno přihlašování? Vyplňte nám sem svoji e-mailovou adresu a dáme vám vědět! 

 

Těšíme se na viděnou!

 

Děkujeme za podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.