Laboratoř neformálního vzdělávání 2022 – Jakou sloučeninu namícháme letos?

publikováno 23. 6. 2022

Během předchozích Laboratoří jsme se zaměřily * na inovace a sdílely, jak konkrétně ANEV pracuje s rozvojem a podporou kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží

Téma kvality se prolíná všemi směry naší práce, proto jsme ji zvolily jako stavební kámen Laboratoře 2022.  Z  terénu zaznívá potřeba profesionalizace procesů v práci s mládeží a uznávání jejích přínosů, to se však bez systematické péče o kvalitu neobejde. Kvalitnější aktivity znamenají větší dopad práce s mládeží na život mladých lidí a jejich osobní rozvoj. A o kvalitě se navíc diskutuje čím dál víc i na školách. Laboratoř tedy věnujeme všem, kteří vzdělávají a chtějí zlepšit aktivity, které dělají s mladými a pro mladé (včetně dětí).  

Laboratoř vychází z logiky, kterou jsme začaly využívat během projektu Youth Work Quality Focus. Zaměřovaly jsme se v něm na tři aspekty kvality vzdělávacích aktivit – vstupy (např. Etické zásady vaší organizace, vaše požadavky na kvalifikaci pracovníků s mládeží…), procesy (očekávaný průběh projektu, postupy používané pro uznávání toho, co se mladí lidé v projektu naučili…) a výstupy (kupříkladu zkušenosti a získané kompetence účastníků aktivit). 

Z každého aspektu jsme se pokusily vybrat témata, která v současnosti nejvíce hýbají světem vzdělávání a mohou být inspirativní jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávání. 

 

Na co se můžete těšit konkrétně? 

Na 3 programové větve, v každé pak na dva workshopy. A konzultační prostor navíc! Workshopy si nebojte vybrat napříč tematickými liniemi.

 

1. Programová větev – Kvalita od A do Z 2. Programová větev – Kompetence a jejich rozvoj 3. Programová větev – Čím víc zapojení, tím větší kvalita 4. Programová větev – Cesta za kvalitou – konzultace ke kvalitě
15:15 – 16:30 Quo vadis, iuventis? První krok při tvorbě aktivit – situační analýza Co umím, když učím? – kompetence vzdělavatelek Faktory ovlivňující učení Cesta za kvalitou – konzultace ke kvalitě
17:00 – 18:15 Zevnitř ven – hýbat světem jde líp s namazaným kolečkem Učení na vlastní pohon LSD – rauš učení Cesta za kvalitou – konzultace ke kvalitě

 

1. Kvalita od A do Z

1.A Quo vadis, iuventis? První krok při tvorbě aktivit – situační analýza

Kde mladí jsou? Jak se vidí? Co je pro ně důležité? Odpovědi na tyto i jiné otázky mohou velmi ovlivnit přínos a úspěch našich aktivit. Jak to tedy udělat? Začít se situační analýzou. Ta pomáhá zmapovat a lépe porozumět aspektům života naší cílové skupiny a hledat, co všechno musíme při plánování aktivit zohlednit. Společně se podíváme na to, jak může situační analýza vypadat a co mohou být první kroky, když s ní chceme začít.

Workshop vede: Monika Novosádová

1.B Zevnitř ven – hýbat světem jde líp s namazaným kolečkem

Naučit se měřit kvalitu aktivit je jedna věc. Nastavit procesy uvnitř organizace tak, abychom mohli systematicky měřit celkový efekt naší práce, je věc druhá. Když mluvíme o dopadu, často dojde na prosté otázky: Proč tu jsme? Jak měníme svět? Jak měníme lidi, se kterými pracujeme? A přirozeně s tím přijde na přetřes téma učící se organizace a vnitřní týmové motivace pro nastavování postupů a procesů vedoucích k sledování našeho dopadu. Ono totiž světem se lépe hýbe, když k tomu máte dobře promazaná kolečka, to vnitřní ložisko plné kuliček – kolegů. Ve druhém workshopu se tedy budeme bavit o dopadu i o tom, jak jeho zjišťování pojmout týmově.

Workshop vede: Lucie Schubert

 

2. Kompetence a jejich rozvoj

2.A. Co umím, když učím? – kompetence vzdělavatelek

Pro kvalitní vzdělávací zážitek je třeba mít kvalitní nástroj – vzdělavatelku. Existuje ideální vzdělavatelka? Jak by měly vypadat? Co by měla umět? Jsem jím/jí i já? Jak na to nebýt sama? Jak na tom jsme? A kde bychom chtěly být? Co k tomu potřebujeme? O co se můžeme teoreticky a prakticky opřít při hledání vlastní cesty a objevování vlastního kompetenčního profilu? 

Podíváme se na vlastní profil. Budeme hledat mezi měkkými kompetencemi. Pokusíme se odpovědět na to, co je právě pro vás to nejdůležitější. 

Workshop vede: Lucie Schubert

 

2.B Učení na vlastní pohon

Svět se mění závratnou rychlostí, jak se v něm neztratit a držet krok s dobou?  Osvědčeným receptem je umět si rychle osvojit znalosti a dovednosti, které v aktuálním dění potřebujeme. A současně uvědomovat si, že možná zítra, za rok i za 10 let bude třeba naučit se zase něco úplně jiného. Umět se samostatně učit, ne pro školu, ale pro život, je kompetence, bez které se v přítomnosti a hlavně v budoucnosti jen těžko obejdeme. Ale umíme to? Jak řídit a pohánět své vlastní učení? Jaké vnitřní zdroje k tomu potřebujeme? Jak pracovat s nastavením mysli, aby nám učení dobře šlo? A jak to vše rozvíjet u dětí a mladých lidí, aby se i oni uměli učit? Odpovědi nejen na tyto otázky budeme společně hledat interaktivní formou během workshopu Učení na vlastní pohon.

Workshop vede: Jolana Dočkalová

 

3. Čím víc zapojení, tím větší kvalita

3.A Faktory ovlivňující učení

To, že je každý člověk jiný, je zřejmé na první pohled, ale že se každý z nás i trochu jinak učí, to už taková samozřejmost není. Když budeme umět s různorodostí v učení pracovat, můžeme jeho efektivitu hodně ovlivnit, jak u sebe sama, tak v učitelské / vzdělavatelské / rodičovské roli. Přijďte se na vlastní kůži seznámit s modelem stylů učení podle Rity & Kennetha Dunnových, kteří si už v 70 letech minulého století uvědomili, že existuje celá řada faktorů, jež nás k učení motivují či motivaci oslabují. Ovlivňují tak míru našeho aktivního zapojení do programu, ale i výsledky, které si z učení odneseme. Na základně více než dvacetiletého výzkumu pak vytvořili model, který nepředepisuje pevně daný styl učení, ale nabízí ucelený soubor prvků, které mohou mít vliv na učení každého z nás.

Workshop vede: Jolana Dočkalová

 

3.B. LSD – rauš učení

LSD není jen zkratka pro drogu, znamená to i learning space dynamics nebo po našem dynamický prostor k učení. Je postavený na předpokladu, že různorodost, možnost volby cesty a způsobu a spolu-zodpovědnost mohou být motivačními prvky při učení. Vychází z přístupu sebeřízeného učení. A jak to bude vypadat? Vyzkoušíme si společně LSD a na základě zkušenosti si shrneme, jak takový prostor vytvářet v rámci vzdělávacích aktivit.

Workshop vede: Monika Novosádová

 

4. Cesta za kvalitou

Řízení kvality se začíná prolínat všemi sektory. Pohled na to, co kvalita je, se může velmi odlišovat. Týká se to i kvality vzdělávacích aktivit v práci s mládeží. Pokud nad tématem kvality začínáte přemýšlet a zajímá vás zkušenost někoho jiného, můžete si ji poslechnout u nás. Budeme mluvit o zkušenosti s nastavováním měření kvality několika organizací během projektu YouthWork Quality Focus. Zapojené byly různé organizace – střediska volného času, neziskovky pracující přímo s mládeží i rozvíjející ty, které s mládeží pracují.

Tento workshop opakujeme v prvním i druhém bloku programu a bude obsahovat dostatek času na otázky, odpovědi a případné individuální konzultace.

Workshop vedou: Magda Wagenknechtová Svobodová a Lenka Polcerová

Kde najdu přihlášku?

Pro koho je Laboratoř?

Přijít mohou jak lidé, kteří přímo pracují s mladými lidmi (pedagožky*gové volného času, pracovnice*íci s mládeží, sociální pracovnice*íci, učitelky*é…) ale i lidé, kteří řeší koncepci své organizace či v rámci nějaké oblasti – zástupkyně*ci škol, místních akčních skupin, zastřešujících organizací, ale i místní či státní správy. V Laboratoři budeme prolínat konkrétní tipy s tématy, které lze zohlednit právě v koncepční rovině (a nejedná se ani o výbušnou směs :-).

 

Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme za podporu!

 

 

Místo konání:

Praha, Kampus Hybernská

Datum:

2. prosince, začneme ve 14:00

Harmonogram akce:

13:15 – 14:00      Registrace, seznámení
14:00 – 15:00     Oficiální zahájení, úvod a první interaktivní diskuze k tématu kvality
15:15 – 16:30      Workshopy – paralelně linky A a konzultace Cesta za kvalitou

16:30 – 17:00     Pauza
17:00 – 18:15     Workshopy – paralelně linky B a konzultace Cesta za kvalitou

18:20 – 18:30    Závěr
18:30 – 19:00     Networking, volná diskuze

Kde najdu přihlášku?

Tým:

Jolana Dočkalová

Jolana Dočkalová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží působí témeř dvacet let v ČR i Evropě. K podpoře svých klientů využívá koučování, mentoring, vzdělávání. Věnuje se strategickému rozvoji organizací, osobnímu i profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji potenciálu týmů. Dlouhodobě se zaměřuje na aplikaci koučovacího přístupu v procesu vzdělávání. Je spoluzakladatelkou ANEV a spoluautorkou publikace Slabikář neformálního vzdělávání. Více na LinkedIn nebo na jejím webu.

 

Lucie Schubert

Lucie Schubert

Oblast neformálního vzdělávání a podpora procesu učení jednotlivců a skupin, jíž se věnuje téměř 20 let, se jí stala optikou, skrz kterou se naučila dívat na svět. Od podpory osobního rozvoje mladých lidí, pracovníků s mládeží, pomáhajícím profesím byl jen krůček k oblasti sociálního podnikání, inovací a propojování sektorů. Lucii baví přenos metod z prostředí, kterému přináleží, do prostředí nového; lean canvas aplikovaný na neziskové projekty, Art of Hosting metody v businessu a státní správě. V ANEV (Asociace neformálního vzdělávání) působí od jejího počátku. Kromě neformálního vzdělávání její srdce plane už roky pro udržitelnost a aktuálně hackuje eventy s konceptem Green Events v agentuře M-Ocean. Poslední dva roky také zastává roli edu manažerky ve Wikimedia ČR, kde se věnuje OER (otevřeným zdrojům vzdělávání), digitálním kompetencím a využití wiki ve vzdělávání. Více na LinkedIn nebo SALTO.

 

Monika Novosádová

Práci s mládeží a vzdělávání se věnuje od roku 1997. Ráda kombinuje různé přístupy, od sociální práce přes koučink a psychoterapii k neformálnímu vzdělávání. Provádí organizace i týmy vzdělávacími, rozvojovými i strategickými procesy. Kromě práce s mládeží se dlouhodobě věnuje i rozvoji komunit. Má výcvik v tanečně-pohybové psychoterapii. V současnosti studuje supervizi v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS UK v Praze. Je členkou Asociace neformálního vzdělávání a spoluautorkou několika publikací, např. Slabikáře neformálního vzdělávání. Více o lektorce viz LinkedIn.

 

Lenka PolcerováLenka Polcerová

První projekt v neformálním vzdělávání absolvovala v roce 2003, od roku 2005 je aktivně organizuje. Dobrovolně působila v organizaci United Games of Nations jako koordinátorka projektů a mentorka a koordinátorka Evropské dobrovolné služby. V letech 2011-2014 pracovala na České národní agentuře Mládež, kde spravovala a hodnotila projekty neformálního vzdělávání v programu Mládež v akci, koordinovala školení pro žadatele a pracovníky s mládeží a expertně se věnovala tématu neformálního vzdělávání. Od roku 2014 je předsedkyní Asociace neformálního vzdělávání a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na práci s mládeží. Od roku 2015 navíc pracuje v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, kde propojuje neformální vzdělávání s mezinárodním dobrovolnictvím a výchovou k aktivnímu občanství.

 

Magda Wagenknechtová Svobodová

Magda Wagenknechtová Ssvobodová

Po studiích na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor kulturologie/ sociální a kulturní antropologie) a práci pro dětské divadlo Minor působila jako dobrovolnice Evropské

dobrovolné služby (dlouhodobá mezinárodní vzdělávací akce programu EU Mládež) ve Francii (6 měsíců v regionu PACA). Má dlouhodobé zkušenosti s prací pro Českou národní agenturu koordinující program EU Mládež/Mládež v akci/ Erasmus+, v různých rolích. Od roku 2003 se profesně hlouběji zabývá tématem Evropské dobrovolné služby (EVS), působila jako koordinátorka EVS v ČR, akreditorka organizací zapojených do projektů EVS, školitelka, či projektová

konzultantka. Zároveň je koordinátorkou různorodých vzdělávacích aktivit určených pro mládež a pracovníky s mládeží na národní a mezinárodní úrovni (školení, semináře, workshopy…), často zaměřených na téma dobrovolnictví, Evropské dobrovolné služby a neformálního vzdělávání. Od roku 2006 spolupracuje se SALTO South East Europe RC jako akreditorka EVS pro země Jihovýchodní Evropy (SEE/Western Balcans).

Anežka Dvořáková

 

Anežka Dvořáková

Koordinátorka vzdělávacích aktivit, organizátorka, ale jindy i lektorka v Prázdninové škole Lipnice, z.s., Centru pro demokratické učení nebo na táborech pro děti. V r. 2015 se s ANEV účastnila dlouhodobého školení Marker CS.

 

 

Partneři:

Kampus Hybernská

Děkujeme za podporu i záštitu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Konferencí o vzdělávání je celá řada, Laboratoř je jen jedna! 🙂

 

Těšíme se na viděnou!

 

* V komunikaci Laboratoře jsme se rozhodly používat generické femininum. To znamená, že užíváme podstatných jmen rodu ženského pro souhrnné označení mužů i žen, účastníků i účastnic a tím pádem i ve slovesech v minulém čase namísto -i používáme -y. Stále více si uvědomujeme, že jazyk je a může být nástrojem vytvářejícím a posilujícím obraz světa.  Generické femininum tedy používáme za účelem posílení rovnoprávného postavení žen ve společnosti: Ve formálním i neformálním vzdělávání totiž pracují převážně ženy. Více se můžete dočíst například na stránkách Nesehnutí či v odborné literatuře.