Nabízíme: Vzdělávání na míru

Téma: Neformální vzdělávání

Jak využít metodiku neformálního vzdělávání ve vaší práci?

Neformální vzdělávání je často vnímáno jako to, co se děje ve volném čase a mimo školu. Mnoho principů a aktivit je však snadno využitelných ve škole, v sociální službě pro děti a mládež nebo při komunitních aktivitách. Projdeme základy a principy metodiky, jak s ní pracovat v praxi a mnoho dalších témat.

Téma: Práce se skupinou a jednotlivci

Jak podporovat skupinu tak, aby se účastníci a účastnice zapojili, cítili se v bezpečí a rozvíjeli se společně?

Každá skupina je jiná, přináší různé zkušenosti a má odlišná očekávání. Procesy ve skupině ale můžeme snadno podpořit tak, aby si jednotlivci odnesli z aktivit maximum.

Téma: Projektový a organizační rozvoj

Jak plánovat aktivity i rozvoj celé organizace? Jak poznat, zda se ubíráme správným směrem a čím tento proces ještě posílit?

Projektové myšlení i systematické hodnocení pomůže zefektivnit fungování organizací. Můžeme se ale také věnovat tématům, jako jsou hodnoty, kvalita, potřeby a mnoho dalšího.

Téma: Propojování neformálního a formálního vzdělávání

Čím se obě důležité složky vzdělávání mohou vzájemně obohatit?

Podporuejme, aby z řady příkladů dobré praxe, kterých je ve skutečnosti řada, dokázaly organizace čerpat inspiraci a podporovaly celoživotní vzdělávání každého, kdo se má zájem učit ve škole i mimo ni.